Fler förebilder på pingsten i GT

Gamla testamentliga berättelser om pingsten. Tidigare har vi talat om två gamla testamentliga förebilder på pingsten vete och åsnan. Ja vill nu peka på några andra förebilder på pingsten. Den första berättelsen är från 2 Sam. 24 och 1 Krön. 21 där vi kan läsa om hur David räknade folket och orsakade pest i landet. Denna händelse ägde rum vid tiden för pingsthögtiden för det står att när ängeln upphörde att fördärva folket var han vid Jebusiten Ornans tröskplats då han höll på att tröska vete. i v. 24 i 1 Sam 24 står det att David köpte tröskplatsen och la en handpenning på 50 siklar silver. Talet 50 är också en bild på pingsten som inträffade den femtionde dagen efter uppståndelsen. Det verk

Daniel 11 Ett profetiskt budskap om vår tid

I upp 10 får Johannes se en väldig ängel med en liten bok som var öppnad, Johannes får uppmaningen att ta bokrullen och äta upp den. När han gör det skulle den vara söt som honung i hans mun, men sedan svida i magen. Frågan är vad det var för bok? När vi läser bibeln så ser vi att det bara finns en bok som skall förseglas men som skall öppnas den sista tiden. Daniel 12:4 säger men du Daniel ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. Det detta ord säger är helt enkelt att i den sista tiden skall Daniels bok öppnas dvs. bli förstådd. För att budskapet skall bli förstått måste det ätas dvs. inte bara läsas som vilken b

Pingsthögtidens bakgrund

Pingsten Många som läser och hör om pingst tror att det enbart är en nytestamentlig händelse som beskrivs i apostlagärningarna, men faktum är att pingsthögtiden spelade en stor i viktig roll även i gamla testamentet. För att förstå pingsten måste vi också ha med oss bakgrunden i gamla testamentet. När vi läser om gamla testamentets karaktärer som praktiserade pingsten så ser vi att det de gjorde fick sin uppfyllelse i nya testamentet. På detta sätt får vi en helhetsbild av pingsten. Vi ser att pingsten inte är det slutgiltiga målet men inte heller en välsignelse och kraft en kristen människa kan undvara. För att förstå pingsten måste denna högtid läggas in bland de andra tv stora högtiderna

Det naturliga och det andliga

Det naturliga och det andliga. 1Kor. 15:44 Paulus talar om att den naturliga kroppen reflekterar den andliga kroppen. På samma sätt som jorden reflekterar himlen och månen reflekterar solen, reflekterar den jordiska kroppen den himmelska andliga kroppen. Paulus säger att de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Så säger han vidare att om det finns en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Den jordiska kroppen är helt enkelt ett bevis för att det också finns en andlig kropp. En annan jämförelse är att den jordiska kroppen reflekterar den andliga kroppen, på samma sätt som fröet reflekterar blomman. Även om det är en dramatisk

Har uppståndelsen reda ägt rum?

Nu finns det en del som menar att den första uppståndelsen redan har inträffat i samband med korsfästelsen då det står att mångas heliga kroppar stod upp. Det står emellertid inte att det var alla av gamla testamentets heliga som stod upp utan det står att det var många. Petrus säger i sitt tal på pingstdagen att vår stamfader David är både död och begraven och han grav finns hos oss än i dag. Petrus verkar alltså överhuvudtaget vara medveten om att David redan hade uppstått. Om David hade uppstått och gjort en himmelsfärd tillsammans med Jesus borde Petrus i så fall ha vetat om det. Heb 11:40 talar om att vi tillsammans med gamla testamentets heliga skall nå fram till målet. Upp 6:9 talar

Två uppståndelser

Det vi däremot vet är att de som är med vid den första uppståndelsen enbart är troende och de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Detta är den Messianska tidsåldern. Sedan kommer nästa tidsålder som varar till dess att den sista fienden döden är besegrad och allt har lagts under Kristi fötter. Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att vid den allmänna uppståndelsen som skall äga rum vid slutet av tusenårsriket kommer ängeln att blåsa i båda trumpeterna. Detta kommer att väcka upp alla de som tidigare inte uppväckts vid den första uppståndelsen. Nu kommer hela församlingen att uppväckas tillsammans med de ofrälsta. De som sagt nej till Jesu frälsning kommer att

Två silvertrumpeter

Om timing var så viktig för Gud när det gäller vårfesterna så är det säkert inte mindre viktigt när det gäller höstfesterna. Den första högtiden på hösten var trumpetfesten. I 4 Mos 10 får vi veta att Moses får befallning att göra två silvertrumpeter. Dessa trumpeter skulle sedan användas när församlingen skulle sammankallas och lägret skulle bryta upp. Högtiden skulle börja på den första dagen i den 7 månaden och startsignalen var när den första nymånen visade sig, därför fanns det alltid en osäkerhet om man beroende av molnigheten skulle kunna se nymånen eller inte. Startskottet på högtiden var alltså okänd fram till dess att man kunde se nymånen. Det refererar till det Jesus säger i Matt

Guds timing.

Jesus korsfästes den 14 dagen i den första månaden av den judiska kalendern. Det var den dag då varje familj i Israel skulle slakta ett lamm och stryka lammets blod på sina dörrposter. (2 Mos 12:6,7) Lagens specificerade att lammet skulle slaktas mellan kl. 12 och fram till att solen gått ner. Efter att man strukit blodet på dörrposten sa lagen att ingen skulle lämna huset. Det säger oss att påskmåltiden med lärjungarna måste ha ätits på kvällen den 13 Abib, efter måltiden på samma kväll gick de ut mot Olivberget där Jesus arresterades. Nästa dag korsfästes han vid den 3 timmen. Dvs kl 9 på morgonen. Vid den 6 timmen dvs kl. 12 inträffar något märkligt. Himlen blir plötsligt svart i 3 timma

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now