Gemenskap med Gud

Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbilder. Han kunde ha gjort oss till vad som helst men han valde att göra oss lik sig själv. David säger i den 8 Psalmen Vad är då en människa att du tänker på henne en människoson att du tar hand om honom. Genom att Gud skapat människan på det sätt som han har så kommer vi alltid att vara rastlösa intill den dag vi finner vila i Gud. Det är bara människan som har denna rastlöshet som kan beskrivas som själens hunger och törst. David säger I Ps. 42 Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Det är bara Gud som ytterst sett representerar allt det goda som vi förgäves söker efter i denna världen. Bara han som kan tillfreds

Fördolda rikedomar och gömda skatter

Jes 45:1-3 Rom 11:33 Dessa skriftställen identifierar djupet i Guds rikedomar. Gud säger att han vill ge oss dolda skatter och bort gömda rikedomar. Det betyder att det är skatter som ingen kan se. Om ingen kan se dem innebär det att de ligger i mörker. Vi upplever ofta att det är svårt att stå fast i tro när vi går igenom mörka passager i livet. Vi vill gärna att det är ljust så att vi kan se ett orsakssamband till vad som händer oss. Vi vill ha logik och svar på våra frågor. Psalmisten talar om, att ibland tar livets resa oss igenom dödsskuggans dal men att Gud också skulle vara där. Om vi har ögon att se med och öron att höra med så skall vi finna skatter även i de mörkaste passagerna i l

Vänta på Herren

Sök Gud! I den värld vi lever i så är vi vana vid att få saker snabbt, det har i sin tur utvecklat en mentalitet av otålighet. I Jes. 30:18 står det: Ty därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig, därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Varför skall vi bli välsignade om vi väntar på Herren? Varför är det nödvändigt för Herren att överhuvudtaget låta oss vänta? Jo Gud har en väldigt god anledning till att få oss att vänta Ps 62:6 Endast i Gud må du ha din ro min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Jes. 40.31Men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft , de får nya vingfjädra

Din inställning är avgörande

Attityder påverkar kanske mer än något annat det sätt på vilket vi lever våra liv. En bra attityd kan leda till framgång medan en dålig och negativ attityd kan vara förödande. Den attityd vi har kommer oftast från vår bakgrund. Eftersom vi alla har olika bakgrund ser vi också på livet på olika sätt. Händelser i det förgångna kan få oss att se på vårt liv utifrån ett sämre perspektiv än Gud gör. Barn som sviks lär sig att försvara sig själva genom att inte lita på vuxna. Barn som aldrig uppmuntras kommer alltid att slita med ett dåligt självförtroende. En människa som under längre tid varit sjuk förväntar sig till slut inte att det någonsin skall bli annorlunda. I Luk 13:12 berättar bibeln om

Historien om förbundsarken

Människor jublade, barn klappade i händerna och kungen själv dansade nerför gatan. Hela nationen upplevde en glädjeyra. Vad var det som orsakade denna fantastiska feststämning? Jo förbundsarken hade kommit hem igen. Under många år hade den varit borta från sin plats i templet och eftersom arken var en försäkran om Guds närvaro så hade det varit tomt i templet utan arken. Det var bara där arken fanns som det var möjligt att frambära offer och därmed också få sin synd försonad. I dag har vi inte arken men vi har Jesus mitt ibland oss. Jesus säger att där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Ibland om det inte är så mycket folk på mötet kan vi använda dom här orde

Guds tid

Jag vill försöka peka på lite av Guds kronologi. I 1 Mos 5.3 kan vi läsa om att Adam var 130 år när Set föddes. Så Set föddes med andra ord 130 år efter Adam. Set fick sedan en son som han kallade Enok som föddes när Set var 105 år. Det innebär att Enok föddes år 235 efter Adam på det här sättet kan vi följa kronologin och fastställa att Noa föddes 1056 år efter Adam. I 1 Mos 7:11 kan vi också läsa om att det var när Noa var 600 år som floden kom. Bibeln talar också om Enoks son Metusalem som blev 969 år. Metusalem föddes 687 år efter Adam Det betyder att han måste ha dött 1656 år efter Adam samma år som floden kom, men Metusalem dog inte i floden vilket hans namn också indikerar Metusalem b

Lidande och nåd

Människan har egentligen inte förändrats så mycket genom åren och i de flesta fall fungerar vi som Jerusalems invånare under Jeremias tid som förlät den ena dagen men nästa dag tog tillbaka allt. Det är ofta ganska lätt att förlåta en mindre förseelse det kan de flesta göra ända tills nästa gång samma person förolämpar dem, plötsligt plockar man upp allt gammalt groll som redan var förlåtet. Många kan också den ena dagen förlåta sin granne i ansiktet samtidigt som man nästa dag pratar bakom ryggen på honom för man vill ha medhåll och känna stöd i vad man egentligen känner i sitt hjärta. Därför kan vi inte säga något om de Israeler som tog tillbaka sina tjänare i slaveriet. Men för att vi ska

Förlåtelse och nåd

Förlåtelse och nåd. I Matt 18:21 läser vi Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” 22 Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. Det detta bibelställe först och främst visar är att Gud är en nådefull och förlåtande Gud. När någon begår ett brott i Sverige så finns det inget utrymme för nåd. Varje brottsling måste sona sitt straff och i vissa länder kan det tom innebära dödsstraff. Med Gud är det annorlunda. Han är långmodig och mild och vill inte att någon skall gå förlorad. Strax efter denna fråga berättar Jesus liknelsen om mannen som hade

Har Guds lag upphört att gälla?

Har någon del av Guds lag upphört att gälla? Vår syn på Guds lag avgör vår syn på synd. En del kristna anser att Gud överser med synden, andra tror att han överser med vissa synder, en del att det nu bara är de 10 budorden som gäller. Vilket som så kallar bibeln detta synsätt laglöshet. Faktum är att inte en prick av lagen har försvunnit. Däremot har tillämpningen av lagen förändrats. Nu är det inte längre nödvändigt att offra ett lam i templet för att få förlåtelse för sina synder för nu kan vi lyfta fram Jesus som Guds sanna offer lam till förlåtelse för våra synder. Nu blir vi inte längre renade genom att tvätta oss i vatten eller genom att hälla blod på altaret men vi är renade genom de

Universums lagar

Rom 11:33 I hela universum sker saker enligt bestämda lagar. Det är ordning och reda mitt i det som kan se ut som kos. Så är det också med hela historien. Det är inte människan som avgör utgången på det som sker. Det gör Gud! Nationer uppstår och faller i enlighet med hans beslut och det är Gud som dragit upp gränserna inom vilka människor bor. Som Nebukadnesar fick uppleva den hårda vägen i Dan. 4 så Det finns ingen härskare som står ovanför Guds lagar. Gud håller också tider och stunder i sin hand och predikaren säger att det finns en tid för allt. Det finns också olika tidsåldrar, olika perioder i historien som Gud har förberett. Just nu lever vi i det bibeln kallar församlingens tidsålde

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now