Har uppståndelsen reda ägt rum?

Nu finns det en del som menar att den första uppståndelsen redan har inträffat i samband med korsfästelsen då det står att mångas heliga kroppar stod upp. Det står emellertid inte att det var alla av gamla testamentets heliga som stod upp utan det står att det var många. Petrus säger i sitt tal på pingstdagen att vår stamfader David är både död och begraven och han grav finns hos oss än i dag. Petrus verkar alltså överhuvudtaget vara medveten om att David redan hade uppstått. Om David hade uppstått och gjort en himmelsfärd tillsammans med Jesus borde Petrus i så fall ha vetat om det. Heb 11:40 talar om att vi tillsammans med gamla testamentets heliga skall nå fram till målet. Upp 6:9 talar om de själar som blivit slaktade för Guds ord och för det vittnesbörd som de hade Deras fråga var hur länge Gud skulle dröja innan han dömde jordens invånare, men de blev tillsagda att vila ännu en liten tid till dess att deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fulltalig. Varför fanns dessa själar under altaret och inte i himlen? Jo de kunde dels inte fullkomnas utan oss och hade ännu inte fått den slutgiltiga lönen. Om den uppståndelse som matt 27 talar om skulle varit den första uppståndelsen då skulle denna uppståndelse i så fall varit en uppståndelse enbart för en liten grupp av Gamla testamentets heliga. I upp 6 talar bibeln om de som blivit halshuggna för sitt vittnesbörd om Jesus. Upp 22:12 säger Se jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jes. 40:10 säger Se han har med sig sin lön Hans segerbyte går framför honom. Lönen skulle alltså ges i samband med Jesu återkomst inte i samband med att han lämnade världen. Talenterna med talenterna fick lönen då deras Herre återvände, inte då han for. Därför kan vi säga att den första uppståndelsen har alltså ännu inte ägt rum. Den som dör i dag går till paradiset men denna uppståndelse innebär också att vi får nya kroppar likt Jesus. Som ett exempel gav vi säga att när Lasarus uppstod från de döda uppstod han i samma kropp som han haft tidigare och historien kan berätta att han senare dog som missionär i Marseille i Frankrike, där hans grav finns än i dag. På samma var det med de av gamla testamentets döda som uppstod i samband med Jesu uppståndelse. De uppstod för att åter dö igen.

I den första tiden fanns det också de som argumenterade för att den första uppståndelsen redan hade ägt rum. 2 Tim. 2:16 säger men oandligt och tomt prat ska du akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet och deras ord kommer att sprida sig som cancer svulster. Till dem hör Hymeneus och Filetus som kommit bort från sanningen De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Detta säger oss alltså att under Paulus och Timoteus tid hade uppståndelsen ännu inte ägt rum.

En del menar att den första uppståndelsen syftar på att uppstå ur dopets grav som en nya skapelse, men på så sätt förnekar man den kroppsliga uppståndelsen till förmån för en andlig uppståndelse. Men uppståndelsen ur dopets grav är bara en skuggbild av den verkliga uppståndelsen. I 1 Kor. 15 skrev Paulus därför ett helt kapitel om detta för även på hans tid fanns det människor som förnekade uppståndelsen och Paulus främsta argument är att om inte Kristus uppstod då finns det ingen uppståndelse över huvud taget då är vårt hopp förgäves och vi är de mest ömkansvärda av alla varelsen som i Kristus haft vårt hopp och så blir det ingenting av det.

De som har ett annat synsätt säger ofta Varför skulle någon vilja komma tillbaka till en fysisk kropp som de har lämnat? Detta är ingen ny fråga Fariseerna och Saduceerna hade en ständigt pågående debatt om detta. Paulis som tidigare innan han mötte Jesus

hade varit en Farisé ändrade inte sin uppfattning, men förklarar att det finns jordiska kroppar och det finns himmelska kroppar. En jordisk kropp är av kött och blod men en himmelsk kropp även om den precis som Jesus gjorde efter uppståndelsen tillsammans med lärjungarna åt både bröd och fisk är av ett annat slag.

Grekerna trodde att det som var ande var gott medan materia var ont. De trodde att kroppen var ett fängelse för den andliga själen så för att vi skulle bli fria så måste den onda kroppen dö. Men Johannes motsäger detta då han säger att ordet blev kött och bodde ibland oss. Han säger också att den som förnekar att Kristus har kommit i köttet är antikrists ande. När vår kropp läggs ner i graven så är det som att så ett frö till något bättre. På samma sätt som blomman kommer från det frö som såddes kommer den nya kroppen att ha sitt ursprung i den gamla samtidigt som skillnaden kommer att vara lika stor som mellan fröet och blomman. Det var detta som gjorde att Maria förväxlade Jesus med trädgårdsmästaren, lärjungarna som rensade näten inte kände igen Jesus då han kom gående på vattnet och de två lärjungarna på väg till Emmaus inte kände igen Jesus förrän han bröt brödet. Det fanns en tydlig koppling med den jordiska kroppen och den nya himmelska kroppen. Det står att när Jesus bröt brödet blev deras ögon öppnade så att de såg att det var Jesus. En dag skall vi alla förvandlas och bli lika Jesus. Den begränsade kropp vi har i dag av kött och blod skall ersättas av en annan kropp utan den jordiska kroppens begränsningar.

Synden och det onda har inte alltid varit en del av skapelsen utan är ett tillfälligt tillstånd som besegrades av Jesus samtidigt som han ersatte det med det som är av Gud fram till dess att Gud blir allt i alla.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now