Två silvertrumpeter

Om timing var så viktig för Gud när det gäller vårfesterna så är det säkert inte mindre viktigt när det gäller höstfesterna. Den första högtiden på hösten var trumpetfesten. I 4 Mos 10 får vi veta att Moses får befallning att göra två silvertrumpeter. Dessa trumpeter skulle sedan användas när församlingen skulle sammankallas och lägret skulle bryta upp. Högtiden skulle börja på den första dagen i den 7 månaden och startsignalen var när den första nymånen visade sig, därför fanns det alltid en osäkerhet om man beroende av molnigheten skulle kunna se nymånen eller inte. Startskottet på högtiden var alltså okänd fram till dess att man kunde se nymånen. Det refererar till det Jesus säger i Matt. 25:13 Håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Denna högtid pekade helt enkelt fram emot Jesu återkomst. I 1 Tess 4:16 läser vi När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun då skall Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus skall uppstå först. Jesus kunde inte korsfästas på någon annan högtid än på påskhögtiden och han dog i samma ögonblick som påskalammen började slaktas. Vi har också sett att han inte kunde träda fram inför tronen förrän tiden för viftoffret av den första kärven. Vi har också sett att den Helige ande inte kunde komma förrän vid den tredje timmen på pingstdagen. Alla dessa tider och stunder finns profetiskt i lagen, därför kan vi också dra slutsatsen att det finns en timing när det gäller den största händelsen av alla för Guds församling. Jag menar att det finns en stark indikation på att under något år kommer trumpeten att höras för sista gången. 1 Kor. 15:52 säger vid den sista basunens eller trumpetens ljud i ett ögonblick skall vi förvandlas. Basunen skall ljuda och de döda skall uppstå. Vi vet inte vilket år, inte heller vilken timme, men under något år under trumpethögtiden vid den första nymånen så kommer Guds basun eller trumpet att ljuda i himlen för sista gången och därmed signalera de dödas uppståndelse inte allas uppståndelse utan uppståndelsen för de som har dött i Kristus.

Vi ser alltså att det kommer att vara två uppståndelser. Den första uppståndelsen förebildas av förstlingsfrukten. Johannes talar i Upp. 20 om vilka dessa bland annat är så här säger han; Jag såg själarna av dem som blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull och som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Därför fick också Moses befallningen att göra två trumpeter. När det bara blåstes i den ena trumpeten skulle furstarna och huvudmännen samlas. När församlingen skulle sammankallas då skulle man blåsa i båda trumpeterna. I Uppenbarelseboken 20 talar Johannes om att det kommer att bli två uppståndelser och han säger Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Alla har alltså inte del i den första uppståndelsen. När Paulus talar om trumpetstöten vid den första uppståndelsen så talar han om en trumpet i singularis då är det en specifik grupp som skall uppstå nämligen de som dött i Kristus. Dessa motsvaras av furstarna och huvudmännen för Israels ätter som skulle samlas då man blåste i den första trumpeten. Det är de som sedan kommer att vara med och regera tillsammans med Jesus under tusenårsriket. Dvs. Det är de människor som inte bara trott på honom men som följt honom och levt för honom och lidit martyrdöden för honom. Det är de som varit kloka väntat på brudgummen med olja i sina lampor. Det är denna uppståndelse som Heb. 11:35 talar om När det står andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Det säger oss att det kommer också att vara en annan uppståndelse och det är den uppsståndelse som Johannes talar om i Johannes 5:28 som säger. Det kommer en tid då alla som ligger i gravarna skall höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott skall uppstå till liv och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Här är det uppenbart att Jesus inte refererar till den första uppståndelsen för då kommer enbart en grupp av troende kommer att uppstå. Här säger Jesus att det kommer en dag då alla skall uppstå. En del till evigt liv och andra till dom. Det är denna uppståndelse som Upp 20.11 också talar om. Så här står det. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda både stora och små stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar efter det som stod skrivet i böckerna. I v 15 sår det att om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldssjön. Det var inte alla som uppstod vid detta tillfälle som kastades i eldssjön och det var inte alla som stod uppskriva i livets bok, men de som stod uppskrivna i denna bok blev räddade. 1 Kor 15:23 säger att först skall Kristus uppstå sedan när han kommer skall de som tillhör honom uppstå. Det ord som är översatt med kommer är det grekiska ordet Parousia som betyder närvaro. Det måste betyda att när Jesus kommer på skyn och den levande församlingen rycks upp så kommer också samma grupp som dött i Kristus att uppstå och så kommer det att ske en förening mellan de levande och döda i skyn. Men när Jesus senare efter tusenårsriket kommer tillbaka då kommer han att vara närvarande och allas ögon skall se honom. Det är vid denna uppståndelse då alla som ligger i gravarna skall höra hans röst och komma ut. Vid denna uppståndelse skall alltså både troende och otroende uppstå och var och en får då igen för sitt jordelivs gärningar vare sig han har gjort gott eller ont. Nu har vi alla gjort det som är ont men det misstag som de flesta kommer att göra är att de enbart försöker lyfta fram sina goda gärningar som de hoppas skall väga upp det onda de gjort. Några kommer i stället att kunna lyfta fram Jesu försoning som betalningsmedel för sina synder. Domaren kommer sedan att summera ihop betalningen varje syndare måste betala, och eftersom ingen kommer att kunna betala för sina synder kommer han precis som lagen sa; att bli såld till slav till dess att skulden till fullo är betald. Jag skall inte spekulera i om det innebär en tid utan slut eller inte, det jag kan säga är att utifrån det grekiska ordet för evighet som är eon så finns det ändå utrymme för olika tolkningar. Kanske det till slut kommer ett slutgiltigt jubelår då skulden blir struken och allt upprättas och blir lagt under Jesu fötter och Gud blir allt i alla. Kol. 1:19 säger Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now