Guds timing.

Jesus korsfästes den 14 dagen i den första månaden av den judiska kalendern. Det var den dag då varje familj i Israel skulle slakta ett lamm och stryka lammets blod på sina dörrposter. (2 Mos 12:6,7) Lagens specificerade att lammet skulle slaktas mellan kl. 12 och fram till att solen gått ner. Efter att man strukit blodet på dörrposten sa lagen att ingen skulle lämna huset. Det säger oss att påskmåltiden med lärjungarna måste ha ätits på kvällen den 13 Abib, efter måltiden på samma kväll gick de ut mot Olivberget där Jesus arresterades. Nästa dag korsfästes han vid den 3 timmen. Dvs kl 9 på morgonen. Vid den 6 timmen dvs kl. 12 inträffar något märkligt. Himlen blir plötsligt svart i 3 timmar. Detta var ingen naturlig solförmörkelse för astronomerna har gått tillbaka i historien i 5000 år och lokaliserat alla solförmörkelser i Israel under denna tid och det har under denna tidsperiod enbart varit 2 solförmörkelser i Israel men inte på denna dag. Så att det var en solförmörkelse under den tid då Jesus hängde på korset var helt enkelt en övernaturlig händelse. Däremot kan astronomerna se att det var en månförmörkelse fredagen den 3 april år 33 samma tid som Josef från Arimatea skyndade sig att begrava Jesu kropp. Denna månförmörkelse började i Europa 1 min över kl. 3. Naturligt sett är det omöjligt att ha både en solförmörkelse och en månförmörkelse i stort sett samtidigt, men det var som att Fadern markerade denna tidpunkt och dag på ett särskilt sätt.

Jesus korsfästes på en kulle utanför stadsmuren som vi kallar Golgata på grekiska ”Kranion”, vars numeriska värdet av detta ord är 301 Samma Greenwich tid som Jesus gav upp andan förmörkades månen. Gud gör inga misstag med tiden och förlitar sig inte på tillfälligheter. Ordet måne heter på grekiska Selene och dess gematria eller numeriska värde är 301. Han som format månen och satt den i dess bana runt jorden ger alltså upp andan kl. 3.01 på en plats som kallas huvudskallen med det numeriska talet 301 just vid den tid då månen börjar förmörkas Detta var också den tid då prästerna började slakta påskalammen ordet lam på hebreiska har också det numeriska värdet 301.

För dig som inte är bekant med gematria så fungerar det så att bokstäverna i det hebreiska och grekiska alfabetet motsvaras och av en siffra Den första bokstaven har värdet 1 den andra 2 osv. på detta sätt kan man lägga samman siffervärdet i alla bokstäver i ett ord och på det sättet komma fram till en specifik siffra för ordet.

När vi läser Mose lag så ser vi att det inte var tillåtet att slakta påskalammet medan det ännu var mörkt. Om mörkret inte hade upphört på eftermiddagen denna dag så hade familjerna inte hunnit slakta och tillreda påskalammet denna dag. Gud höljde landet i mörker så att ingen skulle slakta påskalammet innan Guds lamm fullbordat den profetiska förebilden.

Lagen sa också att en dag efter sabbaten efter påsken skulle prästen ta den första kärven från skörden och vifta med den inför Gud. Detta skedde den 16 Abib dagen efter påsk som blev en extra sabbatsdag oberoende av vilken veckodag denna dag inföll på. Saduseerna hävdade att prästen skulle vifta med kärven dagen efter den kommande sabbatsdagen dvs. nästföljande söndag. Fariséerna hävdade att det var den första sabbaten. År 33 inföll den 14 Abib på en fredag, och påskdagen den 15 var alltså också sabbatsdagen detta år. Därför mötte denna dag just det här året både Fariseernas och Saduceernas krav. Jesus uppstod på söndagen och blev på det den förstlingen som uppstod från de döda och motsvarar på det sättet den första kärven som prästen viftade med.

På dagen efter sabbaten vid den 3 timmen dvs. kl 9 på morgonen viftade prästen med den första kärven. Nu uppstod Jesus innan dagbräckningen för det står att Maria kom till graven medan det ännu var mörkt och fann då att graven redan var tom. Det innebar att kl. 9 på morgonen när graven var tom samtidigt som prästen viftade med den första kärven från skörden, då var Jesus i himlen och presenterade sig själv som den första kärven från människosläktet.

När Maria fann att graven var tom sprang hon för att försöka få tag på lärjungarna, och så möter hon Petrus och Johannes som också var på väg till graven, så går de tillsammans till graven för att konstatera att den var tom. Sedan går Petrus och Johannes hem och Maria blir kvar, möter hon Jesus som hon först trodde var trädgårdsmästaren. Vid den här tiden hade solen gått upp och Maria ville röra vid honom, men han ber henne att inte röra vid honom i Joh. 20:17 säger han: Rör mig inte för jag har inte stigit upp till fadern än.

Den himmelsfärd Jesus refererar till här är inte den himmelsfärd som ägde rum den 40:onde dagen från Olivberget. Det vet vi utifrån att Jesus samma dag som Maria mötte honom tillät lärjungarna att röra vid honom. Det innebär att Jesus måste ha varit i himlen någon gång efter att Maria talat med honom och att han visat sig för lärjungarna och den enda slutsats vi kan dra är att Jesus kl. 9 presenterade sig i himlen som den första kärven.

Jesus levde innan prästen viftade med kärven i templet, men han kunde inte presentera sig själv i himlen förrän den tid då prästen viftade med kärven i templet.

Låt mig ta ett exempel på hur det fungerade. Om en man skulle lida skeppsbrott men rädda sig på en öde ö och leva där under 10 år så skulle han efter 7 år rent lagligt få sin dödsattest. Men om han sedan skulle räddas efter 10 år av ett passerande fartyg så skulle han när han kom till sitt hemland behöva gå till myndigheten med rätt papper och bevisa att han nu levde. På detta sätt skulle han rent lagligt på nytt igen bli levande. Det detta exempel visar är att det finns en skillnad med att vara fysiskt död och att vara lagligt död. När Jesus uppstod var han rent fysiskt levande men rent lagligt blev han inte levande förrän prästen viftade med förstlingskärven och han visade sig inför fadern. Detta säger att Jesus fullbordande inte bara lagen i alla avseenden med det han gjorde han gjorde det också vid exakt rätt tidpunkt.

Pingstdagen i Apg. inträffade på en söndag, det vet vi utifrån att det var Sadducéerna som hade hand om templet än fram till templets förstörelse år 70. Efter templets förstörelse så blev det fariséernas almanacka som blev rådande och då kunde pingst dagen inträffa på vilken veckodag som helst. Varje söndag firar vi både Jesu uppståndelse och församlingens födelse.

När lärjungarna på pingstdagen fylldes av den helige ande bar de sig åt på ett sådant sätt att de som såg på trodde att de var onyktra, men Petrus tillrättavisade dem och sa dessa är inte onyktra som ni tror dessutom är det nu bara den tredje timmen på dagen. Det innebar att det var den timme på dagen då prästen frambar de två bröden som var bakade med surdeg och var en förstlingsgåva åt Herren. Förstlingsgåvan åt Herren var de ca fem tusen som kom till tro denna första dag. Lärjungarna hade utan tvekan velat få uppleva den Helige ande tidigare, men Gud lät dem vänta till exakt rätt tid. Inte bara till den rätta dagen men också till den rätta timmen på den rätta dagen. Detta visar hur viktigt det är med rätt timing för Gud.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now