Daniel 11 Ett profetiskt budskap om vår tid

I upp 10 får Johannes se en väldig ängel med en liten bok som var öppnad, Johannes får uppmaningen att ta bokrullen och äta upp den. När han gör det skulle den vara söt som honung i hans mun, men sedan svida i magen. Frågan är vad det var för bok? När vi läser bibeln så ser vi att det bara finns en bok som skall förseglas men som skall öppnas den sista tiden. Daniel 12:4 säger men du Daniel ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. Det detta ord säger är helt enkelt att i den sista tiden skall Daniels bok öppnas dvs. bli förstådd. För att budskapet skall bli förstått måste det ätas dvs. inte bara läsas som vilken bok som helst men budskapet måste tas in och smältas så att det blir ett med oss. Jeremia talar om att han åt Guds ord och att det gladde hans hjärta. Men vad innebär det att Daniels budskap efteråt skulle svida i magen. I mitten av 1800 talet började man på nytt att tala om ändens tid och att Jesus skulle komma tillbaka, men så dröjde det och den första entusiasmen förbyttes i besvikelse och bitterhet. Även i dag finns det knappast något ämne i bibeln som är så kontroversiellt som budskapet om den sista tiden och att Jesus snart skall komma tillbaka. Jag har själv många gånger varit med om att i min ensamhet läsa bibeln om dessa sanningar och jublat över att Jesus kommer snart men så har jag predikat det och fått en fruktansvärd backlash för det har inte stämt med hur andra förstått hur händelseförloppet kommer att gå. Många menar att budskapet om ände tiden och i synnerhet uppenbarelsebokens budskap skall vi överhuvudtaget inte beröra. I stället för att bara lugnt konstatera att vi har olika uppfattningar så går man till attack på ett sätt som verkligen fått det att svida. Utan att på något sätt göra anspråk på att ha hela sanningen eller ens hävda att mitt sätt att se på ändens tid är det rätta så vill jag ändå ta risken och dela mina tankar om ändens tid.

Daniel förutsade det grekiska och romerska rikets sönderfall. När det grekiska riket föll splittrades det i ett nordrike och ett Sydrike som senare kommer i strid med varandra. På samma sätt blev det när det romerska riket föll sönder. Islam uppstår i söder samtidigt som den katolska kyrkan stärks i norr. I dag är det en ny strid mellan nordriket ledd av påvekyrkan i norr och den islamska staten i syd. President Obama ber nu världens ledare att underordna sig påvens budskap. För första gången i historien har påven talat inför USA:s kongress.

I Dan 11 kan vi läsa om tre stora konflikter mellan nordriket och sydriket. Utan att göra anspråk på att det jag säger nu är rätt tolkningen vill jag bara säga att så här ser jag det. Genom historien varit tre stora konflikter mellan påvekyrkan i norr och den muslimska världen i söder. Den första konflikten var då korsfararna kom för att befria Jerusalem. Detta var en konflikt som var inspirerad och ledd av påven. Den andra striden mellan nordriket och sydriket var mellan den kristna världen i norr och det muslimska ottomanska riket i söder, med Jerusalem som åter klämdes mellan sköldarna i mitten. När Turkarna flydde från Jerusalem då Allenby utan att ha avfyrat ett enda skott intog staden avgjordes denna strid. I Dan 11:40-45 kan vi läsa om den tredje och sista konflikten. I dag har vi ett på nytt ett sydrike som kallar sig ett muslimskt kalifat och som hotar den kristna världen i norr. På nytt igen har påven trätt fram och kräver militära aktioner mot det muslimska kalifatet som rensat många städer på varje kristen person. Den 7 augusti 2014 vädjar påve Fransiskus till det internationella samfundet om hjälp mot den framryckande IS armen som fått 10 tusentals kristna att fly sina hem. 24 timmar efter att påven vädjat om militär hjälp börjar USA att bomba IS. För första gången under FN:s 70 åriga historia har man i säkerhetsrådet kommit överens om att attackera den islamiska statens ekonomi och dess försörjnings leder. Bibeln säger att när konungen i norr svarar på hotet kommer det att vara som en virvelvind. Dvs det kommer att vara ett relativt snabbt förlopp på striden. Konungen i Norr kommer enligt Daniel 11 att övervinna Sydriket gå rätt igenom han skall också dra in i det härliga landet, dvs Israel. Is Den Islamska staten har svurit på att besegra Rom och manar alla rättrogna muslimer att emigrera till sitt nya land. Det muslimska kalifatet. För första gången i historien ser vi hur Nato och Ryssland kommer tillsammans mot en gemensam fiende. Det jag tror kommer att hända är att en lång rad terroristattacker kommer att skapa ett hat mot muslimer som i sin tur kommer att driva många muslimer i händerna på den radikala och våldsamma delen av Islam som representeras av IS.

Den 16 juni 2017 säger professor Wilhelm Agrell i Aftonbladet. Det tredje världskriget har redan börjat, och det kommer bara att eskalera

– Vi befinner oss i något som bäst kan förstås som ett världskrig, men vi ryggar tillbaka för den benämningen, säger han till tidningen, och fortsätter.

– Vi har nämligen en föreställning att historien ska återupprepa sig på ett särskilt sätt - att det ska bli uppenbart för alla att världskriget har börjat. Men det här är annan typ av konflikter än vad vi känner till.

Resonemanget har tidigare utvecklats i P1-programmt Filosofiska rummet” som utgick från frågeställningen ”När kommer det tredje världskriget?”.

Enligt Wilhelm Agrell, som är freds- och konfliktforskare och även professor i underrättelseanalys, är konflikterna i Mellanöstern och terrordåden i Europa en form av världskrig. Historieprofessor Kristian Gerner, som också medverkade i Filosofiska rummet, håller med.

– Det pågår någon form av globalt krig, men inga krigsförklaringar mellan stormakter, säger han i P1-programmet.

Agrell säger till Aftonbladet att det finns en risk för att de pågående konflikterna utvecklas till ett traditionellt krig mellan stater.

Kanske det kommer att bli någon form av FN ledd allians mellan moderata muslimer och påvekyrkan i norr emot IS och det muslimska kalifatet i söder.

Daniel säger att konungen i Nordlandet också skall dra in i det härliga landet dvs i Israel.

Den stora stötestenen för en lösning på konflikten mellan den muslimska världen och västvärlden är Israel. Israel måste helt enkelt försvinna från kartan. Bibeln talar också om att det kommer att bli en stor attack mot Israel. Vilka är det som kommer att attackera Israel? Så här säger Hesekiel 38:1 säger: Människobarn vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land , mot storfursten över Mesek och Tubal och profetera mot honom och säg Så säger herrens Gud Se jag är emot dig Gog du storfurste över Mesek och Tubal jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare alla klädda i full rustning. Perser (Iran) Nubier (Etiopier eller Sudan) och Puteer (Libyen) är med dem. Gomer dvs Germaner och alla dess härar Togarmas folk (östra Turkiet) längst upp i norr och alla dess härar.

Det har oftast hävdats att Gog är Ryssland, men jag är inte så säker. Vi vet att Noa hade en son som hette Jafet som hade en son som hette Mesek som slog sig ner i Turkiet. Vilka är Mesek och Tubal? Kanske har vi svaret i 1 Mos 10 säger Detta är Noas söner och fortsatta historia. Jafets söner var Gomer, Magog, Tubal Meshek osv. Magog Meshek och Tubal är alltså bröder. Jafet var alltså far till både Mesek och Tubal. Gog är helt enkelt en förkortning av Magog. Togarma är Gomers son och de slog sig alla ner i det som är dagens Turkiet. Den judiske historikern Josefus identifierar också Turkiet som det område Meshek bebodde.

Ibn Battuta som var upptäcktsresande på 1300 talet kallade den Chinesiska muren för All- Magog muren Magog var alltså Mongoler.

Josefus skriver att Magog var ridande barbarer från Norr

Den romerska historieskrivaren Procopius från Cecarea skriver på 500 talet att Magog var Hunnerna.

Den Muslimske historieskrivaren Ibn Kathir skriver på 1300 talet att Magog var Tartarernas land.

Jerusalem har varit invaderat 26 gånger de sista 2000 åren Varje gång har det varit av muslimer. Drar man en linje rakt norrut så kommer man inte till Ryssland men till Turkiet. Faktum är att linjen går då rätt igenom Ankara. Det var i Turkiet de 7 församlingarna i uppenbarelseboken låg. Det var i Turkiet som arken strandade och det var i Turkiet i Pergamus som Satan hade sin tron

Turkiets premiärminister Erdogan är i dag den främste politiske ledaren och försvararen av det muslimska brödraskapet och terroristorganisationen Hamas. Efter den sista militärkuppen har hans makt stärkts betydligt. Hamas har också sitt huvudkontor i Turkiet. Erdogan har förvandlat Turkiet till en fundamentalistisk muslimsk stat fientligt inställd till Israel. Erdogan’s dröm om att leda den muslimska världen kommer aldrig att bli verklig om han inte först besegrar Saudarabien. Därför har Erdogan ingått en allians med det shitiska Iran och därför flörtar han nu med Putin.

Det ser ut som att Arabien kommer att vara involverade i den sista tidens händelser. Jesaja 21 profeterar om att Arabien kommer att besegras. Arabien och i den 9 versen står det. Det har fallit, Babel har fallit och den 13 versen Ni skall bo i Arabiens vildmark ni karavaner från Dedan. De som bor i Temas land skall möta flyktingarna med bröd för de flyr undan svärd. Den 16 versen Kedars härlighet var borta. Alla dessa platser är platser i SaudArabien. I den första versen står det också att det är en profetia om öknen vid havet. Jesaja talar om Teman Deda och Dumah. Duma ligger i SaudArabien och är namnet på en av Ismails söner. Kedar var en annan av Ismails söner. När Jeremia profeterar över Teman så säger han i 49:27 Vid dånet av deras fall bävar jorden. Man skriar så att ljuder hörs ända till Röda havet. Faktum är att Saudarabien med Mecka gränsar till röda havet. I upp 17 blir Johannes av anden förd ut i öknen. Det är intressant att då ängeln skall visa Johannes den stora sjökan så tar han ut honom i öknen. Ett av de få länder i världen som är ett öken land är Saudarabien. I Matt 24:25 säger Jesus Jag har sagt det till er i förväg och jag säger det igen. Om någon säger till er att han är i öknen så gå inte dit. Jag har läst det här ordet många gånger och alltid tänkt på att det är konstigt att Jesus säger att vi inte skulle gå ut i öknen, men sanningen är att det varje år är miljontals människor som åker ut till Mecka i öknen för att möta sin messias. Kvinnan som satt i öknen som beskrivs som den stora sjökan, hade säger Johannes horat med jordens konungar och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin. När det gäller oljan så är det ett faktum att jordens konungar och regerings chefer översett alla typer av övergrepp mot att få tillgång till Saudarabiens olja. Man har helt enkelt sålt sin själ för att få tillgång till oljan. När Saudarabien avrättade 47 personer sa inte USA ett enda ord trots att Saudarabien inte tillåter färgade att få några politiska poster eftersom man anser denna grupp som slavar. USA har också investerat mer än 200 miljarder dollar i militär infrastruktur i regionen.

Vi ser i dag hur alla nationer för att tillfredsställa oljestaterna säljer ut Israel. Sjökans vin dvs. oljan betyder mer än allt annat och gör människor så berusade att man inte längre bryr sig om vad som är rättfärdigt. Det är som att sjökan i dag håller fram oljefatet som en morot framför länder som är totalt beroende. Allt för att sätta press på Israel. Oljekällorna kommer emellertid att ödeläggas. Jes. 34:9 säger at Edoms bäckar förvandlas till tjära och myllan till svavel. Hela landet blir brinnande tjära. Då solen skall förmörkas och stjärnorna mister sitt sken, är det lät att tänka på brinnande oljekällor. Jes. 14:10 säger För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken. När Iraks oljekällor brann under USA:s attacker var det exakt detta som hände. Jeremia säger också i kap. 50:39 säger Torka skall drabba deras vatten de skall torka ut. Schakaler skall bo där tillsammans med andra ökendjur. Strutsar skall där ha sin boning aldrig mer skall någon människa bo där från släkte till släkte.

Fram till den dag att den sjätte ängeln i Upp 9 blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eufrat. Floden Eufrat ligger precis i samma område där IS i dag har upprättat ett islamistiskt kalifat. Dessa änglar kommer att förbli bundna fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun.

Floden Eufrat som är cirka 2800 km lång, och skapas där två grenar rinner samman, nämligen Karasu och Murat (västra och östra Eufrat). Båda floderna har sitt ursprung i Turkiet och den flyter sedan både genom Syrien och Irak. Så länge man kan minnas så har Eufrat aldrig slutat flöda. Men just nu, kan vi se en tendens till att floden håller på att torka upp.

Tidningen New York Times, hade en intressant artikel i 2013, där man just skrev om detta problem, om floden Eufrat som i dag torkar ut, och konsekvensen för människorna däromkring och särskilt de fattiga. Torka i området runt omkring Eufrat är inte ovanlig, men torkan har varit mer frekvent under de senaste åren, och i dag talar man om en katastrof.

I december 2015 gick Erdogan in i muslimernas heliga tempel i Mecka på det man kallar Babels berg och aspirerar nu på att bli kung i Babylon. Bab-illah betyder porten till Allah. In till Kabah den muslimska helgedomen finns också en port av rent guld som leder in i denna helgedom. Denna port som öppnas sju gånger om året, öppnades nu för Erdogan. Det är ganska intressant att se hur djävulen kopierar bibeln och den gyllene porten som Jesus skall passera då han kommit tillbaka och går in i Jerusalem. I det svarta överhänget av silke som hänger över den muslimska helgedomen har man broderat in hädelser mot guds son och treenigheten. I detta täcke finns, guld ädelstenar och pärlor. Erdogan vill vara beskyddare av Mecka och Medina och tillsammans med Saud Arabiens kung vill han vara ledare för det Arabiska tiostatsförbundet. Det är 10 Sunnimuslimska stater har gått samman för att utgöra en motkraft mot Irans hot i regionen. Pergamon där satan har sin tron ligger i Turkiet och om man drar en linje från Israel rakt norrut så kommer man inte till Ryssland men till Turkiet. Daniel säger att kungen av nordlandet skall dra in i det hela landet och sätta upp sina tält mellan havet och det helgedomens härliga berg. När vi talar om nordlandet så är det intressant att Turkiet också är ett Nato land, dvs en del av nordriket. Att han skall slå upp sina palatstält talar också för att det är araber som skall komma för det är bara araber som fortfarande slår upp tält. I den Arabiska världen är Bab- illja Kaban det muslimska templet avbildad som en kvinna precis som Johannes beskriver i Upp. 17:3 och jag såg en kvinna som satt på ett sharlakansrött vildjur fullt av hädiska namn. I täcket runt kaban finns också många hädelser insydda.

Johannes 17:16 säger att de 10 hornen och vildjuret skall hata sjökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld I dag håller det på grund av all terrorism mot oskyldiga människor att byggas upp ett enormt hat i västvärlden mot den våldsbejakande islamismen. Detta hat kommer att kulminera i en avgörande attack mot den islamska staten och dess terroristceller. Johannes fortsätter och säger: Och kvinnan du såg är den stora staden som regerar över konungarna på jorden. Vad är det för stad som regerar över konungarna på jorden? Vad är det för maktmedel som får världens nationer att dansa efter dess pipa. Jo maktmedlet heter olja och staden som är symbolen för denna makt heter enligt min mening Mecka.

Jesaja 13:19 säger med Babel rikenas krona Kaldeernas vackra stolthet skall det gå som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott Ingen Arab skall där slå upp sitt tält. Hesekiel 25:13 säger att Teman och Dedan skall falla för svärd. Ja han skulle utrota både människor och djur. Historiker menar att Teman ligger i södra delen av den arabiska halvön i Jemen. Dedan är en Saudarabisk stad som i dag heter Al-Ula

Galaterbrevet 4 talar om två förbund som framför allt är en bild på lagen och nåden. Men jag ser också en annan bild i detta. Det ena förbundet säger Paulus kommer från Sinai ett berg i Arabien. Detta förbund föder sina barn till slaveri. Islam betyder också underkastelse. Hagar drevs också ut i öknen. Sinai öken har fått sitt namn efter mån guden Sin. Nabonidus som levde i mitten av 500 talet före Kristus som var Babels siste kung byggde staden Tayma som ett center av tillbedjan av månguden.

Daniel böjde knä tre gånger om dagen och bad med ansiktet vänt mot Jerusalem I dag är det Mecka millioner av människor världen över vänder sig emot för att bedja. När Johannes såg det nya Jerusalem komma ner från himlen såg han bruden. När han fick se den stora staden i öknen så får han se sjökan. Johannes säger att kvinnan var berusad av de heligas blod. Många har talat om att sjökan är den katolska kyrkan som dödade mängder av kristna under inkvisitionen men faktum är att det handlade om runt max 5000 personer, naturligtvis fruktansvärt, men ändå ingenting i jämförelse med alla de hundratusentals kristna som dödats i Mohammeds namn. I Upp 18:8 har vi ytterligare ett stöd för att sjökan och Babel handlar om muslimvärlden så här står det: Ge henne dubbelt igen för vad hon gjort Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Om du har varit i de arabiska staterna så vet du att det finns inga länder på jorden där det finns så mycket av lyx och överflöd. I Dubai har man skidbackar och stora haj akvarier i sina köpcentra Johannes säger att jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Saudarabien har haft en enorm import av lyxvaror från hela världen. Ingen annanstans kan du se så mycket lyxbilar. Rolls Roys i guld oh privata jetplan. Ingen medborgare i SaudArabien betalar skatt samtidigt som man importerar arbetskraft som lever på svältlöner. När uppenbarelseboken 18 räknar upp de varor som de inte längre får sälja så är det guld, silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur siden och scharlakan all slags tuja trä och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag brons järn och marmor dessutom kanel och salvor och rökelse och myrra och parfymer vin och olja fint mjöl och säd boskap och får och hästar och vagnar och människors kroppar och själar. Alltsammans varor som Saudarabien måste och också importerar. Det handlar om lyxartiklar, mat och mänskliga slavar. Gång på gång har människorättsorganisationer fördömt slaveriet som äger rum i Saudarabien. Man tar ifrån gästarbetarna deras pass som förhindrar dem att fly och låter dem sedan arbeta under slavliknande förhållanden. Många unga kvinnor hålls också fångna som sexslavar barn utnyttjas på de mest förnedrande sätt. Jesaja 47:10 och upp 18 talar om Sjökans stora arrogans. Jag tronar som drottning jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg och Jesaja säger Du litade på din stora ondska och sa ingen ser mig. Saudierna är kända för sitt hycklande liv där man lever ett liv i det offentliga men ett helt annat då man tror att ingen ser. Man straffar dem hårt som hittas med alkohol samtidigt som man själv har i hemlighet orgier med både alkohol och prostituerade Men den andra versen i Jes. 47 säger Lägg av din slöja. Lyft upp släpet blotta benen. Kan det vara den svarta slöjan som täcker Kaban Jesaja talar om?

Babel som skall falla representerar också materialismen i världen. Både Upp boken 18:4 och Jeremia 51 talar om att fly ut från Babel. Pengar och ägodelar får aldrig komma före Gud och Guds rike. Uppenbarelseboken säger dra ut ifrån henne så att ni inte gör er delaktiga av hennes gärningar och Så här säger Jeremia i v.8 Fly ut ur Babel! Var och en skall rädda sitt eget liv så att ni inte går under genom dess missgärning för detta är hämndens tid säger Herren.

Det kommer att bli en sista uppgörelse. Efter detta kommer en ny världsordning. Det enda som håller tillbaka den nya världsordningen och antikrist framträdande är församlingen, men när församlingen är borta är det inte längre någon som protesterar emot bojkott av Israel eller ställer sig upp till försvar mot Israel. Då är det inte längre någon som ber att Guds vilja skall ske på jorden på samma sätt som i himlen.

Innan antikrist tar makten kommer det att vara anarki, pengarna har blivit värdelösa, affärerna plundras på samma sätt som det i dag sker i Venezsuela. Det kommer att vara upplopp där bara den starke överlever. I detta kaos kommer sedan antikrist att uppträda för att ordna upp problemen och han kommer att välkomnas med öppna armar.

Därför vill jag säga Låt dig inte överraskas men håll dig uppdaterad och framför allt var redo för uppbrott!

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now