Fler förebilder på pingsten i GT

Gamla testamentliga berättelser om pingsten.

Tidigare har vi talat om två gamla testamentliga förebilder på pingsten vete och åsnan. Ja vill nu peka på några andra förebilder på pingsten. Den första berättelsen är från 2 Sam. 24 och 1 Krön. 21 där vi kan läsa om hur David räknade folket och orsakade pest i landet. Denna händelse ägde rum vid tiden för pingsthögtiden för det står att när ängeln upphörde att fördärva folket var han vid Jebusiten Ornans tröskplats då han höll på att tröska vete. i v. 24 i 1 Sam 24 står det att David köpte tröskplatsen och la en handpenning på 50 siklar silver. Talet 50 är också en bild på pingsten som inträffade den femtionde dagen efter uppståndelsen. Det verkliga priset för tröskplatsen var emellertid 600 siklar guld som vi kan läsa om i 1 Krön. 21:25 Pingsten är bara en förskottsbetalning av det Gud har i beredskap. De 600 siklarna guld talar om andens fullhet något som Gud har i beredskap då nästa högtid går i uppfyllelse nämligen Lövhyddohögtiden. Jag tror att denna högtid framför allt kommer att firas i himlen. Dels var det en högtid som firades under vinskörden och Jesus sa vid den sista måltiden att han efter detta inte skulle dricka något som kom från vinträdet förrän han gjorde det i himlen. Dels var detta en högtid som firades till minne av att man lämnat Egypten och ökenvandringen och i himlen kommer vi också att fira att vi lämnat denna världen. Men det är som att vi redan nu upplever en försmak av denna högtid. Glädjen i denna högtid som inte liknade något annat spiller över här och nu.

Denna händelse ägde alltså rum vid pingsttiden. Om vi läser den fortsatta historien så ser vi att David köpte platsen där Salomos tempel senare skulle byggas. David byggde också ett altare på platsen där han offrade och Gud bekräftade offret med eld. Det finns ingen notering om att detta hade skett på någon av de andra platserna arken hade varit på. Detta talar profetiskt om att Guds närvaro skulle förknippas med denna plats där templet skulle byggas. Under många år uppenbarade sig Gud sedan i det tempel som Salomo byggde. Men det talar också om att det skulle komma en tid då Gud inte skulle bo i tempel som var gjort med människo hand men i deras hjärtan som tror. Begynnelsen av detta var då den helige ande uppenbarade sig med eldstungor över de 120 lärjungarna på den övre salen. Detta var också slutet på lagens tid och begynnelsen på pingstens tidsålder. Detta talar till oss om att inte göra oss skyldiga till samma misstag som David gjorde då hanräknade folket för att se hur många stridsmän han hade till sitt förfogande. Men den Helige Ande behöver vi inte längre göra mänskliga kalkyler och beräkningar på huruvida vi skall vinna seger eller inte. Mänskligt sett kan vi bli missmodiga över att vi inte är så många som vi skulle önska. Men Gud vill påminna oss om att han kan göra under genom få likaväl som genom många och vi skall inte falla i frestelsen att se på omständigheterna med mänskliga ögon. Vi skall inte heller falla i frestelsen att tänka att om Gud skall göra något så måste han göra det genom oss. Gud kan använda vem och vilka han vill och ofta använder han de som vi tycker är minst värdiga. Av alla lärjungar som Gud kunde välja att hålla den första predikan på pingst dagen så använde han förnekaren och svikaren Petrus. Av alla kristna som kunde ha valts att förkunna evangelium till hedningarna och skriva flest bibelböcker så valde han en som ansåg om sig själv att han var ett ofullgånget foster och inte ens värdig att kallas aposte, nämligen Paulusl.

När Gud kallade en befriare som skulle rädda Israel från midjaniterna kallade han en man som gömde sig i en bergshåla och det står att ängeln kom till Gideon då han höll på att mala vete i en vinpress som han skulle gömma för midjaniterna, men då Gud såg på honom så såg han en tapper stridsman och då fienden drömde om honom så drömde han om en kornbrödskaka som kom rullande in i deras läger. Lägg märke till att inte var en vetekaka de såg men en kornbrödskaka. Här får vi på nytt ett exempel på den skillnad Gud gör mellan kornbröd och vetebröd. Vetebrödet som bars fram vid pingsten var syrat medan kornbrödet som bars fram vid påsken var osyrat. Kornbrödet talar om Golgata och korset. Den Helige ande utan korset räcker inte. Guds kraft ligger i talet om korset men förmedlas genom ofullkomliga människor som vetet med syra är en bild på. Det Gud vill göra är att mala oss i vinpressen. Där försvinner skalet, så att bara det äkta det som är fött av Gud blir kvar. Det betyder att vi behöver inte spela andligare än vad vi är, vi behöver inte försöka hjälpa Gud på traven med teknik och psykologi, för Gud vill använda oss som vi är trots alla mänskliga brister. När vi gör anspråk på Jesu seger på korset så räcker det. Det är denna kraft vi är kallade att förmedla genom den Helige Ande.

Ett annat exempel på pingsten får vi i 1 Sam 6.13 Arken hade blivit tagen från Filistéerna som hade haft den i 7 månader innan den återlämnades till Israel. Det står att arken återlämnades vid tiden för veteskörden, något som gör att den här berättelsen får ett pingsttema. Folket vara glada för att få tillbaka arken men de gjorde misstaget att öppna arken för att se om den fortfarande innehöll lagens tavlor, Arons stav och skålen med manna. På grund av detta var det många som dog denna dag. Pingstens smörjelse är inte tillräcklig för att överleva öppnandet av arken. Dvs inte ens uppfyllelsen av den Helige Ande gör det möjligt för oss att hålla lagen.

I Matt. 13;24 berättar Jesus liknelsen om veteåkern och ogräset. När vetet skördades rensades ogräset bort Detta stämmer också bra med vetebrödet som offrades på pingsthögtiden och som var upplandat med jäst. När brödet gräddades över elden dog jästen och. Detta stämmer också med det Paulus säger i 1 Kor. 3.15 men själv skall han dock bli frälst men såsom genom eld.

Den mest berömda av alla bibelns åsnor är nog den som tillhörde Bileam. Vi kan läsa hela berättelsen i 4 Mos. 22-24 Bileam är den klassiske falske profeten som mot betalning framförde det budskap hans uppdragsgivare ville höra. Hans motiv var helt enkelt pengar. Vi ser också hur Bileam rider på en åsna som är en bild på pingsten. Denne åsna var skulle vi kunna säga den förste tungotalaren. När vi i dag ser på en hel del predikanter som rider på pingstens åsna så är det fascinerande att se hur mycket tid de lägger ner på att tala om pengar och hur förhållandevis lite tid de lägger ner på att verkligen undervisa i Guds ord. När åsnan försökte varna Bileam så blev han arg och försökte slå åsnan, så om du blir slagen för att du försöker varna för det som är totalt obibliskt och blir slagen så se det som en välsignelse. På samma sätt som Bileam argumenterade med sin åsna som kommer hans efterföljare alltid att försöka få dig som varnar att känna dig skyldig så att de kan fortsätta på den inslagna vägen och berika sig själva.

Under hungersnöden i Samaria som vi kan läsa om i 2 Kon 6.25 så kan vi läsa att ett åsnehuvud såldes för 80 siklar silver och en fjärdedels kab duvspillning för 4 siklar silver. När de åt åsnehuvuden så levde de på en pingstsmörjelse som var död och som inte längre kunde tala Guds ord. När de åt duvspillning så levde de på den Helige andes passerade vittnesbörd och uppenbarelse. Davids sorgesång över Saul kan upprepas över pingstförsamlingen också i dag Hur har inte hjältarna fallit mitt i striden. Som alla rörelser som börjar gott har pingströrelsen i dag som ett vetebröd blivit genomsyrad och fullgäst. Det betyder inte att vetet blivit otjänligt men det talar om att kakan snart skall in i ugnen för att jästen skall brännas bort. Den stora delen av församlingen kommer att bli kvar i vedermödan där pingstbrödet kommer att bli bakat för att kunna lyftas fram inför Herren. Samtidigt håller Herren nu på att förbereda kornbrödsfolket. Det folk som också skall vara med och regera med Kristus i det kommande fredsriket.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now