Universums lagar

Rom 11:33

I hela universum sker saker enligt bestämda lagar. Det är ordning och reda mitt i det som kan se ut som kos. Så är det också med hela historien. Det är inte människan som avgör utgången på det som sker. Det gör Gud! Nationer uppstår och faller i enlighet med hans beslut och det är Gud som dragit upp gränserna inom vilka människor bor. Som Nebukadnesar fick uppleva den hårda vägen i Dan. 4 så Det finns ingen härskare som står ovanför Guds lagar.

Gud håller också tider och stunder i sin hand och predikaren säger att det finns en tid för allt. Det finns också olika tidsåldrar, olika perioder i historien som Gud har förberett. Just nu lever vi i det bibeln kallar församlingens tidsålder eller pingstens tidsålder och vi är på väg in i nästa tidsålder som är lövhyddohögtidens tidsålder. Denna tid startar efter uppryckandet av den del av församlingen som varit redo och haft sina lampor brinnande. Det är en tidsålder som kommer att vara i 1000 år och kommer att vara ett sabbatsår för jorden. En del av den lön som ligger framför oss är att få vara med och regera med Jesus under denna tid. Därför säger Paulus att vi skall vara som en löpare som springer för att vinna segerkransen. Denna segerkrans kommer att delas ut vid den första domstolen där det inte blir några straff utdelade utan enbart lön. Den som inte är med i denna första domstol kommer att vara med i den andra domstolen, som bibeln kallar den stora vit tronen.

För att vi skall kunna överleva där, är det viktigt att vi också känner till reglerna. Bibeln talar om olika lagar, syndens och dödens lag och trons lag. Många tycker illa om Guds lag och menar att den är oandlig, andra menar att ingen har rätt att styra över mitt liv. Jag lever som jag vill och tror inte att det finns något mer än det det som finns här och nu. Men bibeln säger att det finns en gudomlig lag och Paulus säger att lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott (Rom 7:12) och i v. 14 vi vet att lagen är andlig men själv är jag köttslig såld till slav under synden. I v 22 säger han I min inre människa gläder jag mig över Guds lag men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar emot lagen i mitt sinne.

En syndare som står inför Guds domstol kommer antingen att få nåd eller bli bestraffad enligt lagen. Detta innebär att om vi då inte vet hur vi skall föra vår talan eller har någon som för vår talan så finns det ingen möjlighet för oss att bli frikända för de brott vi har begått emot Gud. Jag är säker på att en hel del kommer på domens dag kommer att försöka säga ungefär så här; Ärade domare Det finns inga lagar mot synden och för den delen så gjorde du dessa lagar om intet på korset och säger inte bibeln att där det inte finns någon lag så finns det inte heller någon synd. Du kan inte döma mig för du har ju själv sagt att allt är tillåtet även om det inte är nyttigt. Då kommer domaren att svara; Sa jag inte att jag inte i Matt: 5:17 att jag inte kommit för att upphäva lagen men för att uppfylla den. Paulus säger samma sak i Rom 3:31 Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen. Och Joh. 3:4 säger att synd är brott mot lagen. Så kommer domaren att säga Trodde du verkligen att du kunde leva kvar i synden så att nåden skulle bli större? Jag har aldrig legaliserat synden. Jag har bara skapat en möjlighet för en människa att få nåd för sina synder.

För att få nåd måste syndaren inför tronen kunna svara ungefär så här. Ärade domare jag erkänner att jag är en syndare, att jag är skyldig till att ha överträtt din lag. Jag erkänner att du är rättfärdig i alla dina domar och att det skulle vara rätt att döma mig till döden, men Jesus har betalat hela och fulla priset för mina synder och jag har accepterat hans lösning. Han har betalat min skuld och tillfredsställt lagens krav på mig.

Då kommer domaren att svara; Öppna böckerna och se efter om denne mans skuld är till fullo betald. Om så är fallet så kommer denne förbrytare att få nåd och står inte längre under lagen men under nåden.

Om en syndare däremot inte visar några tecken på ånger eller vilja till omvändelse och tror att han har fått någon slags immunitet i sitt liv till att synda så kommer han aldrig att få uppleva nåd för han försöker då få nåd på ett olagligt sätt nämligen genom att åsidosätta lagen. Bibeln kallar detta för laglöshet. Gud kommer aldrig att sänka lagens krav. Lagen kommer alltid att upprätthållas men han löste problemet med lagen genom att själv bära lagens straff. Vi skulle kunna säga att lagen har aldrig respekterats så mycket som då Jesus hängde på korset och betalade det fulla priset för våra synder.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now