Förlåtelse och nåd

Förlåtelse och nåd.

I Matt 18:21 läser vi Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” 22 Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. Det detta bibelställe först och främst visar är att Gud är en nådefull och förlåtande Gud. När någon begår ett brott i Sverige så finns det inget utrymme för nåd. Varje brottsling måste sona sitt straff och i vissa länder kan det tom innebära dödsstraff. Med Gud är det annorlunda. Han är långmodig och mild och vill inte att någon skall gå förlorad.

Strax efter denna fråga berättar Jesus liknelsen om mannen som hade en stor skuld som förfallit till betalning. Nu hotades han av att både hans hustru och hans barn samt att allt vad han ägde skulle säljas så han bad om nåd vilket han också fick. Hela skulden efterskänktes honom. Men strax därefter träffade denne mad en annan person som var skyldig honom en mindre summa, denne man bad också om nåd men fick det inte utan blev kastad i fängelse tills hela skulden var betald. Detta är en liknelse och Jesus talar inte om pengaskulder men om överträdelser och synder. Detta är ett av många bibelställen där synd beskrivs som en stor skuld. Tjänaren med en stor skuld representerar en stor syndare. Varje gång någon tar ett lån så finns datumet när lånet skall betalas tillbaka inskrivet i lånehandlingarna. Så var det också med det här lånet dagen för återbetalning hade infallit. Kanske var det efter 490 dagar.

Nu kunde mannen som tillhandahållit lånet ge låntagaren en nådatid för att betala tillbaka. Han hade också möjlighet att efterskänka skulden. Blir skulden inte efterskänkt kommer förfallodagen för skulden för eller senare. Det blir en dag för många då livet gör konkurs. Den dagen hjälper inga mänskliga ägodelar eller rikedomar. För denna skuld kan inte betalas med pengar. Det finns bara ett betalningsmedel och det är Jesu blod. Kan vi inte hänvisa till Jesu blod så kommer vi själva att få betala hela vår syndaskuld.

När en jude hade överträtt Guds lag så skulle han gå till templet och offra ett blodsoffer till försoning för sina synder. Djurets blod hälldes sedan ut under altaret tillsammans med personens synder. Sedan övertäckte prästen blodet med jord från marken. Allteftersom fler och fler israeliter under året gjorde detta så blev templet mer och mer förorenat med folkets synder, så en gång om året på den stora försoningsdagen, skulle översteprästen utföra ett offer, ta blodet och bära det in i det allra heligaste och stänka det på nådastolen på arken. Genom att göra detta frambar han förlåtelse och försoning för hela nationen. Så en gång om år förlät Gud hela nationen eller 49 gånger i varje jubelårs cykel eller 490 gånger för var tionde jubelårs cykel. Oavsett hur många år Gud har förlåtit så kommer redovisningens dag ändå till slut. I Matt 18:23 börjar Jesus med att säga. Därför är himmelriket som en Kungs som ville ha redovisning av sina tjänare och när han började granskningen… Kungen hade förlåtit men nu var det tid att redovisa kontona.

Låt mig slå fast att Gud har en profetisk kalender och en hörnsten i denna kalender är Daniels 70:onde årsvecka och för att förstå denna bibliska vecka måste vi också förstå var den började och var den slutade.

Den som var skyldig 10000 talenter representerar i första hand Israel. När vi läser Israels historia så er vi att Gud gav dem nådatider på 490 år. Men det gäller att ta vara på nådatiden. Dagen efter att Israels folk hade fått lagen vid Sinai berg inträffade pingstdagen. 490 dagar därefter inträffade det 50:onde jubelåret efter Adam, då gav de 12 spejarna sin rapport. Om Israel då hade trott på Josua och Kaleb så hade de kunna gå in i löfteslandet och njutit av det femtionde jubelåret efter Adam. Men på grund av deras otro så missade de denna möjlighet.

Den man som fick sin skuld på 10.000 talenter ville inte i sin tur efterskänka den som var skyldig honom och fick på det sättet tillbaka sin ursprungliga skuld. Oftast har det här bibelstället används för att beskriva att om vi inte vill förlåta så kommer vi inte längre att vara frälsta. Som kristna skall vi naturligtvis förlåta men detta är en förmåga som oftast kommer med vår andliga tillväxt och har att göra med hur den Helige Ande får möjlighet att verka i en människas liv. Bitterhet och oförsonlighet är inte något som automatiskt försvinner när en människa tar emot Jesus till frälsning därför går det inte heller att koppla en persons rättfärdighet till hans förmåga att förlåta eller utplåna år av bitterhet.

Rättfärdighet är något som vi enbart kan fås genom tro. När en människa har blivit rättfärdiggjord genom tro börjar Gud sitt verk i den personens hjärta som bland annat innebär att köttets gärningar som oförlåtande och bitterhet börjar försvinna. Så Jesu liknelse talar inte om hur vi skall kunna bli kvar i frälsningen och inte heller hur vi skall undvika att falla ur nåden men den talar om att vår bön skall vara Fader förlåt oss våra skulder som du också har förlåtit oss.

Den tjänare som var skyldig 10.000 talenter stämmer väldigt väl in på Jerusalem. 600 år tidigare när Babels kung var redo att lägga vantarna på Jerusalem så hade Israels nådatid löpt ut. I Jer. 34 kan vi läsa om hur Jerusalem bad om nåd på samma sätt som gäldenären i Jesu liknelse och så kommer Jeremia med svaret. Att om de var villiga att praktisera sabbatsåret och frige slavarna de hade så skulle Gud rädda dem från den babyloniska armen. Så skedde också. Alla slavar och tjänare blev fria och nu kunde Gud också förlåta dem deras skuld och rädda landet, men tyvärr så var deras omvändelse inte speciellt djupgående för strax så ändrade de sig slut och tog tillbaka sina slavar. Så Jerusalems invånare handlade precis som den oförlåtande tjänaren i Matt 18. Landet hade blivit efterskänkt en massiv skuld som hotade att skicka dem i ett 70 årigt fängelse i Babylon men de kunde inte förlåta sin medbroder hans lilla skuld. Som en konsekvens av detta fick Guds nådatid ett slut. Gud canselerade sabbatsåret och sålde folket som slavar i 70 år. Den oförlåtande tjänaren kastades i fängelse för att betala sin skuld på 10.000 talenter till dess att sista talenten var betald.

Om du har som målsättning att inte bli såld till religiöst fångenskap så behöver du praktisera lagen om sabbats och jubelåret i ditt eget liv. Gud vill göra dig till en övervinnare. Nu är övervinnare inte en grupp superandliga män och kvinnor med andliga superegenskaper och det krävs varken speciellt stor intelligens eller andlighet för att vara med bland övervinnarna. Du behöver inte vara en stor profet ellr ha vunnit skaror av människor för Gud. Det är bara en enda sak som krävs. Det är Lär dig att förlåta dem som står i skuld till dig! Nyckeln är lydnad till lagen om Jubelåret. Jesus säger i Matt: 6:14-15 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. 15. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Om vi gör en liknelse så kan vi säga att o du praktiserar lagen om jubelår mot andra så kommer Gud att göra detsamma mot dig. De som är beredda att utplåna alla skulder människor har till dem kommer också att befrias från sina egna skulder så att de kan återvända till sin andliga egendom, få evigt liv och vara med i den första uppståndelsen.

Jerusalem var en ogudaktig stad. De stenade profeterna, förvanskade Guds ord så att de skulle passa deras livsstil och vände sina hjärtan bort från Gud. Ändå då det kom till ett avgörande ögonblick om de skulle få uppleva en nådatid så kokade det ner till en enda sak och det var om de var beredda att befria dem som stod i skuld till dem. Skulle de vara beredda att säga som Jesus på korset Fader förlåt dem eller som Stefanus den förste martyren sa herre tillräkna dem inte denna synd. Vi är långivare till de som behandlat oss illa och syndat mot oss. Om vi binder dem till deras synd så är de bundna men om vi förlåter och löser dem från deras synd så är de lösta. Vadhelst vi binder på jorden är bundet i himlen och vadhelst vi löser i himlen är löst på jorden. Joh. 20:23. Med andra ord om vi insisterar på att få rätt mot dem som gjort fel mot oss så kommer Gud att backa upp oss som vår advokat för lagen är alltid rättfärdig. Men om vi beslutar oss för att lägga ner våra anklagelser mot andra kommer Gud också att lägga ner anklagelsen. När Jesus och Stefanus beslutade sig för att lägga ner sina anklagelser så var det inte tomma ord. Det var som dekret i högsta domstolen so gjorde att Gud släppte sina anklagelser.

På samma sätt som i Jeremias dagar så har vi i dag samma val som avgör om vi skall undvika Babels svärd och fångenskap. Antigen kan vi välja att upprätthålla skulden människor har till oss genom att hålla den emot dem eller också kan vi deklarera ett jubelår för våra gäldenärer. Tänk att Gud har gjort det så enkelt att bli verkligen fri. Att kvalificera sig som övervinnare handlar inte om en massa gärningar oberoende av hur goda de är, det handlar inte om att tvinga sig till långa böner eller att läsa bibeln i timmar. Det är bra att bedja och läsa Guds ord, men vi blir inte frälsta genom att disciplinera köttet. Paulus säger till Galaterna Ni som började i anden skall ni nu sluta i köttet? Det här är nyheter för alla som menar sig ha kommit lite längre än andra och som är stolta över sitt andliga liv. Plötsligt är dörrarna till seger öppen för även den sämste kristne, den som inte ens vet vad teleologi är.

Övervinnarna är nämligen helt vanliga människor som aldrig predikat, aldrig framträtt i TV rutan, aldrig skrivit en artikel i en kristen tidning, som aldrig gått på bibelskola och som kanske inte ens orkat läsa sin bibel speciellt mycket. Ingen har egentligen räknat med dem, men Gud räknar med dem för de har förlåtit och är därför förlåtna.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now