Lidande och nåd

Människan har egentligen inte förändrats så mycket genom åren och i de flesta fall fungerar vi som Jerusalems invånare under Jeremias tid som förlät den ena dagen men nästa dag tog tillbaka allt. Det är ofta ganska lätt att förlåta en mindre förseelse det kan de flesta göra ända tills nästa gång samma person förolämpar dem, plötsligt plockar man upp allt gammalt groll som redan var förlåtet.

Många kan också den ena dagen förlåta sin granne i ansiktet samtidigt som man nästa dag pratar bakom ryggen på honom för man vill ha medhåll och känna stöd i vad man egentligen känner i sitt hjärta. Därför kan vi inte säga något om de Israeler som tog tillbaka sina tjänare i slaveriet. Men för att vi skall lära oss och växa skickar Gud hela tiden människor i vår väg som vi får förlåta.

Att visa nåd och barmhärtighet är en konst. Varför får vi möta svårigheter och problem? Varför tillåter Gud att människor får förolämpa oss? Jo, för att vi skall lära oss konsten att förlåta och vara barmhärtiga. Som kristna har vi blivit antagna till Guds ökenuniversitet och den första kursen är förlåtelse 1.0 Många får gå om kursen år efter år. I stället för att lära oss vad nåd är så lär vi oss vad bitterhet är. Som Esa kastar vi också ibland bort vår förstfödslorätt för en tallrik soppa gjort på bittra rötter. I stället för att förlåta och glömma börjar vi tycka synd om oss själva och vill gärna också att andra skall tycka synd om oss därför börjar vi beklaga oss för att få stöd och sympati. Det är naturligtvis helt ok att berätta för någon eller några personer för att få hjälp i bön, men när det börjar bli ett mönster att berätta så får vi se upp så att vi inte blir mer upptagna med problemet än lösningen.

Esau tyckte att Gud gett honom ett dåligt erbjudande och tyckte sen han själv valt lin soppan framför Guds välsignelse att det var Gud som tagit ifrån honom det som var hans. Judarna förkastade också Jesus och valde istället Barabas men förlorade sin förstfödslorätt. Heb. 12:15 säger Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många Förmodligen är det mest subtila problemet i vårt undermedvetna känslan av att vi inte blivit rättvist behandlade. Vi tycker att vi förtjänar bättre, att vi är missförstådda och vi undrar varför vi måste gå igenom så mycket. Vi har ju ändå beslutat att följa Jesus och gör så gott vi kan, så Gud är verkligen skyldig att belöna oss för vårt beslut att vara vänliga nog att bli hans tjänare.

Trots att jag förkunnar för andra kan jag ibland också gripas av misströstan och tänka att jag blir orättvist behandlad ibland för rena lögner som spridits om mig. Ibland kan jag känna mig ensam och utfryst och jag får be Gud om förlåtelse för min attityd. Andra kan vara bittra därför att Gud inte helar dem. Har inte Gud lovat att hela oss i sitt ord? Har han inte lovat att fylla alla våra behov? Gud måste hela mig för det är han skyldig mig. På det här sättet är många bittra på Gud för att han inte fyller alla deras behov och så hävdar man sina lagliga rättigheter och försöker hålla Gud ansvarig. Så försöker man att binda Gud till sitt ord och kräver sina rättigheter.

Men sanningen är att Gud har medvetet inte gett oss allt därför att vi skall lära oss att vandra i tro och inte efter vad vi ser eller förstår. Det ger oss också en möjlighet att befria Gud från hans förpliktelser och i stället bara vila i honom medvetna om att vad han än gör så gör han allting väl.

Ibland får vi inte saker i den tid eller på det sätt vi hade förväntat och så tycker vi inte att Gud behandlar oss som han skulle och vi känner oss sårade. Men låt oss se på Jesus, han var totalt oskyldig. Han var som ett lamm som fördes bort för att slaktas. Vi är också kallade att ta del av hans lidanden (1pet. 4:3) Om vi vill vara med och regera med honom så måste vi först vara beredda att lida med honom ( 2 Tim2:12)

Job är gamla testamentets stora exempel på lidande. Från en mänsklig synvinkel var Jobs lidande fullständigt orättvist. Vad som än hände med Job så vägrade Job att skylla på Gud utan väntade tålmodigt och försökte förstå. När prövningens tid var över så lät Gud honom förstå och så fick Job uppleva en annan sida av Gud som han inte sett tidigare.

Innan Jobs prövningar började så förstod han Guds suveränitet utifrån en filosofisk och läromossig synvinkel men när lidandet var över hade han också fått en personlig upplevelse. Som han utrycker i Job 2:10 Om vi tar emot det goda från Gud skall vi då inte också ta emot det onda. Nu säger bibeln att Gud bara ger goda gåvor men det innebär inte att allt det Gud låter oss gå igenom är underbart och behagligt. Även när vi får gå igenom prövningar så innebär det i sista änden att det är något som gör oss gott. Så fort det händer något negativt tänker en del att nu är djävulen efter mig igen, men det är en alltför förenklad syn på livet.

När Josef kastades i brunnen och såldes som slav så tillät Gud detta att ske därför att han hade ett högre syfte och Josef säger senare till sina bröder att ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det för att bevara mång människor vid liv. (1 Mos 50:19) Josef såg att Gud hade ett högre syfte med alla hans prövningar. Gud kunde naturligtvis ha befriat honom när som helst. Säkert tog det lång tid för Josef att komma över sin bitterhet och att komma till insikt om Guds karaktär, men när bröderna kom fanns det inte ett spår av bitterhet. Han hade övervunnit och blivit en övervinnare. Han hade inte bara lärt sig att förlåta men han hade också lärt sig att bröderna bara hade varit ett redskap i en betydligt större plan som innebar att Gud ville rädda livet på många människor.

Om vi kan lära oss att vila i att Gud inte är orättvis utan älskar oss oavsett vad som sker och har en högre plan med oss som ibland också involverar andra människor som inte alltid är så älskvärda mot oss då kan vi också förlåta och älska. I Luk 17 ger Gud oss exempel på den attityd vi skall ha när vi tjänar honom. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. 8Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. 9Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. 10 På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.” Det är bara med denna inställning vi kan undvika att anklaga Gud för att inte ge oss det han har lovat och vad vi tycker oss anse ha rätt till. Om vi förstår att Gud har ett högre syfte så kan vi också förlåta. Allt börjar med vår attityd mot Gud. Heb. 6:10 säger Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som förut tjäna hans heliga. Vad som än händer har vi anledning att vara tacksamma för vi vet att vi har en god far som ytterst sett bara vill oss det bästa. Därmed inte sagt att Gud vill att vi skall vara sjuka och plågas under långa tider. Men om det tar tid att tillfriskna så behöver vi inte heller misströsta för vad som än sker är vi i goda händer.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now