Historien om förbundsarken

Människor jublade, barn klappade i händerna och kungen själv dansade nerför gatan. Hela nationen upplevde en glädjeyra. Vad var det som orsakade denna fantastiska feststämning? Jo förbundsarken hade kommit hem igen. Under många år hade den varit borta från sin plats i templet och eftersom arken var en försäkran om Guds närvaro så hade det varit tomt i templet utan arken. Det var bara där arken fanns som det var möjligt att frambära offer och därmed också få sin synd försonad. I dag har vi inte arken men vi har Jesus mitt ibland oss. Jesus säger att där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Ibland om det inte är så mycket folk på mötet kan vi använda dom här orden för att trösta varandra och så tänker vi kanske inte riktigt på han faktiskt är här. Inte bara som en iakttagare eller åskådare utan en aktiv deltagare som går omkring för att hjälpa, bota och befria. När Jesus får vara i centrum upplever vi Guds härlighet och en atmosfär där under kan ske.

I arken fanns också en skål med manna. Jesus talade om sig själv som livets bröd Under 40 år i öknen åt israels barn dagligen av mannat som föll från himlen. Det var ett bröd som bevarade dem i full hälsa. Det står att han förde dem ut med mäktig hand och i hans stammar fanns ingen som stapplade. Bibeln talar också om att hälsa är barnens bröd. I Kristus har vi hälsa och liv. Det andra som fanns i arken var lagens tavlor. Den som lyfte på locket och tittade på lagens tavlor skulle dö. Såsom arken skyddade mot lagens förbannelse är Jesus också lagens fullkomnare som har löst oss från lagens förbannelse. Genom sitt blod skyddar han oss från lagens förbannelse som är död och evig skilsmässa från Gud. Precis som den förste Adam föll bröts de första lagtavlorna sönder men Moses gjorde nya tavlor och i den siste Adam Kristus är lagtavlorna obrutna och intakta. Men även om lagen kräver fullkomlig lydnad och det inte finns någon möjlighet att komma bort från lagens krav och bud så har Jesus som vår representant uppfyllt lagen och därför kan lagen då vi gör anspråk på Jesus inte längre döma oss. Den tredje saken som fanns i arken var Arons stav som blommade. Det som var dött hade genom ett under fått liv. Det talar om Jesu uppståndelse då döden och graven besegrades. När Arken ställdes upp i Dagons tempel av filistéerna så föll avgudarna framstupa och förlorade händer och huvud. Då Jesus satte sin genomstungna fot på den gamle ormens huvud så förlorade han sig makt. Jesus tog nycklarna till döden och dödsriket och förde liv och oförgänglighet fram i ljuset. Och i dag vill han proklamera sin seger genom församlingen. När Guds levande ord förkunnas då träder Jesus fram och så upplever vi Guds härlighet på samma sätt som israels folk gjorde då arken återvände. När Jesus får vara i centrum då blir det jubel och fröjd bland Guds folk. Det var inte för inte som Paulus säger att han inte kom med några slugt uttänkta fabler men förkunnade Kristus, det evangelium som är en Guds kraft till frälsning.

Genom templet hade Gud gett folket en plats där han kunde möta dem. Ville man ha kontakt med Gud så kunde det bara ske vid arken. Det skedde en gång om året då översteprästen gick innanför förlåten in i det allra heligaste och frambar försoningsoffret för folkets synder. Det finns en medlare mellan Gud och människan. Jesus sa Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig. Vet du varför porten är så trång? Jo, därför att människor har så svårt att acceptera Jesus som den enda vägen. Du kan tro på Gud och vara hur religiös som helst men det hjälper dig inte ett enda dugg om inte Jesus är din personlige frälsare och Herre. För att göra det måste du lägga ner din personliga prestige och stolthet och försätta dig i en beroendeställning till Jesus.

Locket på arken kallades nådastolen det var på denna stol offerdjurens blod stänktes. Ovanpå locket fanns två keruber två änglar som var vända mot varandra och så ner mot arken. Den ene blickade tillbaka mot blodet. Den andre blickade fram mot blodet Dvs. en bild på gamla och nya testamentet Vare sig man levde före eller efter golgata så kan ingen bli frälst utan Jesu blod. Den ene måste i tro blicka fram emot blodet och den andra blicka tillbaka mot samma blod. Som Hebreerbrevet säger Utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse.

Arken var gjord av akacia trä som var överdraget med guld. Träet är en bild på den mänskliga naturen guld på den gudomliga naturen. Jesus var sann människa samtidigt som han var sann Gud. I Jos 3:2 står det efter 3 dagar gick tillsyningsmännen genom lägret och sa så snart ni får se förbundsarken skall ni bryta upp från er plats och följa efter den Det skulle också vara ett avstånd mellan arken och folket på 2000 alnar. Så tog prästerna arken och gick före folket över floden Jordan som delade på sig så att allesammans kunde gå torrskodda över till den andra sidan För 2000 år sedan besegrade Jesus synden och döden. Snart skall vi följa honom torrskodda dvs. utan att se döden över på den andra sidan, för i ett ögonblick skall vi ryckas upp och förenas med honom på den andra sidan. Det var ett viktigt villkor för att vara med och det var att de hade sina ögon fästade på arken för som det står de hade inte dragit den vägen fram förut. Vi kan ha varit med om mycket men vägen att ryckas upp har vi inte gått tidigare. Ska vi gå den vägen så gäller det att ha sina ögon fästade på Jesus. Att aldrig släppa blicken på trons hövding och fullkomnare. Elisa visste att om att om han såg sin Herre bli upptagen så skulle han få en dubbel arvslott. Därför följde han efter Elia hack i häl hela dagarna. Säkert kände han sig trött emellanåt och ibland var det som att ögonen behövde stöttas med tändstickor men han missade inte med blicken en enda gång. Bibeln talar om att vi skall vaka och bedja för vi vet inte i vilken stund vår Herre kommer. Håll blicken på Jesus!

Vi kan läsa om att det kom en tid i Israel då arken blev mindre aktuell. En tid då landet saknade både konung och profet. Det fanns en präst som hette Eli, som i sina bästa dagar hade varit en god präst men nu hade hans ögon börjat bli skumma och han var kraftigt överviktig. Han var gammal och tung står det. Hans söner Hofni och Phineas var onda och korrumperade och Eli kunde inte kontrollera dem. Nu efter 40 år hade Gud beslutat sig att avveckla Elis hus och göra något nytt i landet. Det började med att filistéerna kom och tog arken och ställde upp den i Dagons tempel. Men när arken varit där i 3 dagar fick de se hur deras avgud hade fallit framstupa och som sagt förlorat både händer och huvud. Sedan följde 7 månader av plågor och problem för filistéerna. De kallade till sig sina präster och visa män för att fråga dem till råds och de fick rådet att lyfta upp arken på en kärra som drogs av två mjölkkor. Kornas kalvar skulle bindas. Om korna ändå gick fast de var tvungna att lämna sina kalvar skulle det vara ett tecken. Det märkliga hände att korna lämnade sina kalvar och gick till en stad i Israel som hette Betshemesh som betyder solens hus. Israeliterna i Betshemesh lyfte av arken och offrade korna som ett brännoffer till Herren. Problemet var bara att det inte var på denna plats Arken hörde hemma. I alla tider har det varit kristna som lyft av arken och velat lägga beslag på Guds härlighet för sin egen räkning. Solens hus låter ju förtroendeingivande, ett stort offer till Herren borde väl också betyda mycket kanske de tänkte. Men det går aldrig att få ensamrätt på den Helige Ande. Det spelar ingen roll vilket namn vi hittar på. I 1 Mos 26: 20 står det att herdarna i Gerar började tvista med Isaks herdar om brunnen och sa att vattnet är vårt. Isak gav då brunnen namnet Esek som betyder kiv och grävde en annan brunn men de började bråka om den brunnen också då gav han den brunnen namnet Sitna som betyder fientlighet och så grävde han en tredje brunn och gav den namnet Rehobot som betyder utrymme. En del har fastnat i kiv och fientlighet men i Guds rike finns det utrymme för alla.

Det som hände i Bet-Semes var att fem tusen man dog därför att det som det står hade sett på arken. Förmodligen hade de lyft på locket och sett på lagen. När Gud kommer då är det alltid nåd. När vi försöker lägga beslag på det Gud gör och ta åt oss äran själv då blir vi dömda av lagen.

Nästa anhalt för arken var Kirjat-Jearim till en man som bodde på en höjd och hette Abinadab. Abinadab betyder ädelhet. Även om denne man förmodligen gjorde sitt bästa och tom. hade ett namn som betyder ädelhet och en son som hette Eleasar som betyder till vilken Gud ger så hjälpte det inte. Vi kan vara hur ädla och goda som helst och även ta emot från Gud men det hjälper inte om vi inte förstår Guds ord. I 20 år var Arken hos Abinadab en tillräckligt lång tid för att han skulle börja tänka att det är här Arken skall vara. Förmodligen blev han genom åren en riktig kändis på orten och omtalad som den som hade Guds ark på gården. Det såg bra ut, problemet var bara att det aldrig var Guds vilja att arken skulle vara där. Gud hade fastställt att arken skulle stå i templet och då hjälpte det inte vad människor hittade på eller hur gudfruktigt det såg ut.

När David kommit på tronen begynte en ny tid i Israel. En tid av väckelse och befrielse på alla områden. Fienden besegrades och ett nytt hopp väcktes bland folket. Men trots alla framgångar upplevde David ändå att det var något som fattades. Arken var inte hemma. David beslutade därför att organisera hemtagandet av arken och började med att bygga en ny vagn. Det såg fantastiskt ut. Problemet var bara att det inte hur Gud hade sagt att det skulle gå till. David kopierade Filistéernas metod med en vagn. Ibland kan det vara frestande att kopiera det som fungerar i den här världen för att skapa stämning och intresse, men om vi inte gör det Gud säger så slutar det ändå med katastrof. Det såg så fint ut då arken rullade fram på sin vagn. Vid sidan om vagnen gick två män som hette Ahjo och Ussa som betyder broderlig och styrka. Det var en fantastisk procession, verkligen något att visa upp. Problemet var bara att det inte var en andlig broderlig het, utan mer en kompisgemenskap Det var ingen andlig styrka men bara mänsklig kraft. Det var heller och ingen under ingen manifestation från himlen för de här oxarna måste drivas fram med piska. Längst bak gick en man och drev fram dem. När Guds församling måste drivas fram med piska och hårda ord då har det gått snett för länge sedan. När den religiösa piskan viner då hjälper det inte med en etikett av broderlig het och styrka för tittar du lite närmare ser du att det inte är Guds styrka det handlar om utan den mänskliga kraften, den mänskliga talangen, skicklig marknadsföring av det egna konceptet. Det är inte andens broderlig het och gemenskap utan föreningslivets band som håller ihop det hela. När du hör piskan vina då vet du att det är ljudet av det mänskliga systemet. Allt såg som sagt helt perfekt och klanderfritt ut då arken drogs fram. Folk jublade och sjöng och nåde den som hade försökt stoppa den hr processionen. Han hade fått ett spjut genom kroppen snabbare än han hade hunnit uttala ordet organisation för det var just det, allt handlade om. När en väckelserörelse börjar organiseras efter föreningslivets mönster då viker den gudomliga sanktionen. Där Guds ande är där är det frihet, I 1 Kor. 2 säger Paulus att Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.

Här var det var människor som hade fått tag på något. De hade rätt tanke men använde fel metod. I stället för att göra saker i enlighet med Guds ord så använde man sig av mänsklig styrka och visdom så händer det som man hade kunnat räkna ut, oxarna snubblade vagnen kränger till och arken åker iväg. Instinktivt sträcker sig Ussa ut för att stötta vagnen men resultatet var att han föll död till marken. Det hade varit lätt att förutse ut att det som bara var människoverk bortkopplat från Guds ord skulle få problem. Försöker vi använda vår egen kraft för att stötta ett mönster som Gud dömt ut då faller vi. En sak är säker och det är att Gud inte imponeras av samma saker som gör intryck på oss. Vi fascineras av det storslagna, välorganiserade och sensationella medan Gud imponeras av änkans skärv, en liten pojkes två fiskar och en främlings tro. Det som imponerar Gud är oftast inte det vi kan se utan det som sker i det fördolda. Så vill du göra intryck på Gud, ge i det fördolda, bed i det fördolda och lev efter det bud som sam anfattar hela lagen, med älska din nästa som dig själv. Jag tror att när vi kommer till himlen och lönen delas ut då kommer vi att bli förvånade. För de som vi trodde var de främst skall bli de sista och de sista skall bli de främsta. Den som ingen räknade med som ingenting var som inte ens syntes men som gjorde hans vilja kommer att bli belönad.

När vi läser om David så ser vi hur han tillbringar tid med skriften och efter några månader kommer han till det sammanhang där det står om arken. Då läser han högt om hur arken ska transporteras Den får bara får bäras av prästerna. Det var 8 präster som skulle bära arken. Talet 8 talar om en ny begynnelse. Gud skapade världen på 6 dagar på den 7 dagen vilade han. Sedan började det på dag ett igen. Så talet 8 handlar om något nytt. Jer. 43:19Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig; märken I det icke? Ja, jag skall göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken, När Gud kommer då är det inte gamla repriser utan ny manna och ny välsignelse. Det står att när Samuels mor besökte Samuel i templet en gång om år då hade hon med sig en ny kåpa. Samuel tänkte inte att den dräkt jag fick förra året duger säkert ett år till. Jag försöker tränga på mig den ett tag till. Nej han visste att när mamma kommer då har hon med sig något som passar i dag. Gud vill alltid göra något nytt!

När prästerna bar arken var det på sina axlar. Det innebar att ingen kunde vara så mycket längre än de andra. Då skulle trycket på hans skuldror bli alltför stort. När Gud gör något är det inte genom en man eller en kvinna. Utan genom församlingen. Även om Gud använder enskilda redskap så är dessa redskap ändå inget vid sidan av kroppen. Därför måste Guds verk bäras framåt av gemensamma krafter. När prästerna gick måste de också gå i takt. Guds målsättning är att vi allesammans skall komma fram till enheten i tron. Att vi skall få samma sinnelag och samma tänkesätt och bli ett i anden. När prästerna gick hade de sina händer omkring de stavar som var inskjutna genom de ringar som fanns vid sidan om arken. Det innebar att de inte kunde använda sina händer till att knuffa varandra utan händerna var upptagna med Guds verk. Ju mer upptagna med Guds verk vi är desto mindre tid över för inre strider blir det. I det 5 kapitlet i andra Kröniker boken så berättas det om när arken kom in i templet. Det står att de drog stavarna ur arken för den behövdes inte längre flyttas runt. I tider som har gått har vi upplevt hur Guds härlighet har flyttats runt och det har varit kortare och längre väckelseperioder. Oftast har det tyvärr slutat med att den första kärleken har slocknat och att Jesus stått utanför församlingen dörr och knackat. Måna gånger har man inte en märkt vad som hänt. Då arken togs av filistéerna för första gången märkte Phineas hustru att härligheten var borta i templet, men allt som oftast körs verksamheten bara på och som någon sa De flesta församlingar skulle inte ens märka om Gud dog för man är inte längre beroende av honom för att driva verksamheten. Den största frågan på årsmötet är inte längre hur man skall vinna människor för Gud men kan vara om man skall köpa en ny orgel eller inte

Det står att då Herrens ark fördes in i templet uppfylldes templet av en molnsky och Herrens härlighet var så stark att prästerna som stod där inte längre kunde göra tjänst. När Gud kommer så känner vi att det är bara att följa med i flödet. Allt det där vi hade tänkt göra blir på något sätt inte längre viktigt. Det enda som betyder något är Guds närvaro. Det är min övertygelse att i den sista tiden kommer härligheten inte att avta utan tillta. Vi skall gå från härlighet till härlighet ifrån kraft till kraft. Jag ser en församling där den ene aktar den andra förmer än sig själv en församling där man gör det som är rätt inte därför att man är drillad till det men därför att man genom vanan har sina sinnen övade att skilja mellan gott och ont. En församling där Jesus inte kommer att bli skymd av några människor som vill synas utan får den plats han förtjänar i templets mitt. När Hesekiel såg templets härlighet så såg han en ström som blev djupare och djupare och till slut när han gick ut i strömmen kunde han inte längre bottna. När vi kastar oss ut i den strömmen då går vi inte längre dit vi själva vill utan vi förs med strömmen och drivs av Guds ande och dit denna ström kommer upplivas alla levande varelser. Det finns ingenting som en församling där Guds härlighet får manifesteras och andens dubbla ström får bryta fram. Men allt har att göra med att vi gör allt efter ritningen Gud har gett oss i sitt ord. Det börjar med att arken kommer på plats. Att Jesus får vara i centrum. Då menar jag inte bara på mötet utan i vardagen. Att han får vara med i de samtal jag för, i min ekonomi i mina relationer både hemma och på arbetet. När Jesus får vara med och i centrum då blir det inte religiös träldom utan frihet och liv. Kraft och härlighet.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now