Din inställning är avgörande

Attityder påverkar kanske mer än något annat det sätt på vilket vi lever våra liv. En bra attityd kan leda till framgång medan en dålig och negativ attityd kan vara förödande. Den attityd vi har kommer oftast från vår bakgrund. Eftersom vi alla har olika bakgrund ser vi också på livet på olika sätt.

Händelser i det förgångna kan få oss att se på vårt liv utifrån ett sämre perspektiv än Gud gör. Barn som sviks lär sig att försvara sig själva genom att inte lita på vuxna. Barn som aldrig uppmuntras kommer alltid att slita med ett dåligt självförtroende. En människa som under längre tid varit sjuk förväntar sig till slut inte att det någonsin skall bli annorlunda.

I Luk 13:12 berättar bibeln om en kvinna som hade gått med krokig rygg i 18 år. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, v.13 och så lade han sina händer på henne. 18 år var en tillräckligt lång tid för att kvinnan skulle anpassa sig till sin sjukdom. Förmodligen hade hon resignerat för länge sedan och funnit sig i sin lott. Kanske hon sa något i stil med Okey. ”Det var så här livet blev”. Hon hade säkert inte heller någon tanke på att få någon hjälp av någon annan. Hennes förväntan var att ”det här får jag bära ensam”. Kanske hon tom. för att inte vara till besvär undvek att tala med andra om sitt handikapp. Hon hade med tiden blivit ett med sin böjda rygg och allt vad det innebar av begränsningar till ett fullvärdigt liv. Många bär också i dag på bördor som vi behöver bli befriade ifrån och vi kommer inte att fungera till hundra procent förrän dessa bördor har tagits bort. Det är också lätt blir så van vid sin börda att vi inte längre reflekterar över att vi faktiskt kan bli fria. Problemet kan tom. ibland bli som en huvudkudde som vi lutar oss emot i stället för att söka befrielse.

När Jesus mötte den här kvinnan tog han först och främst bort alla hennes tvivel om att hon kunde och skulle bli fri. Kvinna du är fri från din sjukdom, sa Jesus. Och så står det att genast kunde hon räta på ryggen och började prisa Gud. Det Jesus gjorde var att peka på det faktum att hon var fri. Inte att hon skulle bli fri om hon rätade på ryggen men att hon redan var fri och därför kunde räta på ryggen. Du är fri, sa Jesus! Men denna upplysning måste också gå in och sjunka ner i kvinnan, för det hade inte hjälpt om hon hört detta men samtidigt sagt att nej det är jag inte alls. Min rygg är fortfarande böjd och jag har fortfarande ont. Det var i det ögonblick sanningen om att hon faktiskt var fri som hon kunde räta på ryggen. På detta sätt var det en del som Jesus gjorde nämligen det övernaturliga, men kvinnan hade också sin del i undret nämligen att hon accepterade det Jesus sa som en verklighet och handlade på hans ord.

Vår inställning till framför allt till Guds ord är avgörande för hur vårt liv skall gestaltas. Om vi tänker att det där gäller inte nu och framför allt inte mej så kan detta faktiskt vara ett hinder för att få uppleva det Gud vill ge. Ord. 24.10 säger Låter du modet falla när nöd kommer på så saknar du nödig kraft. Det bibeln säger är att vi inte skall vara modlösa. Det måste innebära att vi kan bestämma om vi vill fatta mod eller bli modlösa. På samma sätt som vi kan bestämma oss för att glädjas eller vara glädjelösa. Kvinnans inställning till Jesu ord fick henne att göra det hon inte kunnat göra på 18 år.

När Jesus skulle göra sitt första under och förvandla vatten till vin på brölopsfesten i Kana så säger Maria Allt han ber er om skall ni göra, och när tjänarna gjorde som jesus sa och hällde upp vatten i stenkrukorna kunde undret ske. Om kvinnan börjat argumentera med Jesus och sagt något i stil med Du anar inte hur länge jag dragits med det här, jag har gått till massor av kotknackare men ingen har kunnat hjälpa mig då tror jag att hon fått gå vidare med sin krokiga rygg. Om tjänarna hade sagt; ”skall vi servera vatten nu, nej det där vattnet får du allt hälla upp själv”, då hade det aldrig blivit något vin. Så första förutsättningen för ett under är vår inställning. Innan problemet kan rätas ut måste inställningen rätas ut.

En del människor tycker inte att de är värda att få något från Gud. Man har helt enkelt en dålig inställning gentemot sig själva. Men bibeln säger att vi skall älska vår nästa som vi älskar os själva. Det innebär att vi behöver se oss själva som värdefulla. Jag skulle vilja säga att ditt värde inför Gud ligger inte i vad du har presterat, utan Gud älskar dig för din egen skull och du har ett oändligt värde för honom. Gud har en plan för ditt liv och vill det bästa för dig.

För det andra behöver du få en rätt inställning gentemot Guds ord. Den person som har en negativ attityd mot lärande kommer inte att lära sig speciellt mycket och den som har en negativ attityd mot motion komer inte att bli speciellt vältränad. Så är det också med vår inställning gentemot Guds ord. Anser vi att Guds ord är så tråkigt och svårt att deet kanppt är värt att öppna bibeln då kommer vi inte att få speciellt mycket. Men om vi ser Guds ord som Guds kärleksbrev till oss som kommer att kunna förvandla oss så kommer vi att läsa med andra ögon och Guds ord får förutsättning att påverka oss.

Vi behöver också få en riktigt inställning till våra medmänniskor. Det finns massor av människor som väntar på att andra skall förändra sig gentemot dem. De är som han som satt framför spisen och sa att om du ger mig värme skall jag ge dig ved. Om vi vill att andra skall vara annorlunda mot oss måste vi börja med att förändra oss själva och det är egentligen bara oss själva vi kan förändra. Jesus sa gör mot andra det du vill att andra skall göra mot dig. Behandla andra som den betydelsefullaste personen i världen och du kommer att uppleva att andra börjar behandla dig annorlunda.

En del människor lever i ständig osäkerhet för hur de uppfattas av andra människor. Så försöker man leva sitt liv på ett sätt som i första hand gör att man skall bli godkänd av andra. Man vill inte göra något som innebär att man skämmer ut sig. Men när den här kvinnan blev helad så struntade hon fullständigt i hur hon uppfattades Det står att hon började prisa Gud. Mitt på gatan släppte hon alla betänkligheter om hur hon skulle uppfattas. Jag tror inte att det var en tyst och försynt lovprisning? Nej, jag är säker på att och ropade och hoppade som en som bara den som blivit befriad efter 18 års sjukdom kan göra. Men medan hon lovprisade Gud här så skapade fienden strid och började en religiös diskussion huruvuda det var tillåtet att hela på sabbaten, men kvinnan bara fortsatte att lova Gud och brydde sig inte ens om att svara dem som förargade sig över att Jesus botat på sabbaten. Det som betyder något är inte vad andra människor anser om dig men vad Gud anser om dig.

Vi väljer vilken inställning vi vill ha till både omständigheter och till människor i vår omgivning. Jesus sa: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Jesus visste att detta var en inställning som skulle göra oss gott och som skulle förhindra att bitterheten skulle slå rot inom os och bli som röta i benen.

Jesus vill också ge oss rätt inställning till det förgångna. Det är alltid en frestelse att leva kvar i allt som blev fel eller som borde ha gjorts bättre eller annorlunda. Men bibelns budskap är att vi skall glömma det som ligger bakom sträcka oss mot det som är framför och jaga mot målet. En stor anledning till att människor har så svårt att komma vidare i livet är att man har alltför stor barlast med sig ifrån det förgångna. Ryggsäcken från det som varit är alltför tung. En av de stora sakerna med frälsningen är att Gud inte bara förlåter oss våra synder men han glömmer dem. Det står att han kastar dem bakom sin rygg och kommer inte längre ihåg dem. Eller som det står i den Norska bibeln han utplånar dem som en sky och om Gud har utplånat och glömt våra synder då behöver vi inte fiska upp dem, utan varje dag kan bli ett nytt vitt oskrivet blad med nya förutsättningar för oss att bli det Gud hade tänkt med oss.

Gud vill också ge oss en rätt inställning gentemot det materiella och pengar. Pengar och ägodelar är något som lätt kan uppta en människas tanke oavsett om det fattas eller finns i överflöd. Bibelns budskap är emellertid att vi inte skall bekymra oss för vår himmelske fader vet vad vi behöver. Ibland kan vi frestas att tro att om vi skulle vara mångmiljonärer då skulle jag verkligen känna mig fri med det spelar ingen roll att jag blir finansiellt befriad om min attityd inte förändras. Jag kan få 5miljoner i dag, men om min inställning till pengar inte förändras är risken stor att jag snart kommer att vara fattig igen, det visar inte minst statistiken på alla människor som vunnit stora spelvinster. De allra flesta som vunnit stora summor har efter en tid blivit fattigare än de var innan de vann. Paulus inställning var som han utrycker det i Fil. 4:12. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Bibeln säger också att förnöjsamhet i förening med Gudsfruktan är en stor vinning.

Vår inställning till saker vi möter handlar också om ett viljebeslut. Victor Frankl, var jude och satt flera år i tyskt koncentrationsläger. Han berättar hur lägervakterna tog ifrån honom allt han hade kläderna på kroppen vigselringen på hans finger och t.om. rakade håret på hans huvud. Men sa han; det fanns en sak de inte kunde ta ifrån mig och det var min inställning. Jag kunde fortfarande bestämma om jag ville hata eller förlåta. Om jag ville överleva eller dö. Så började han att skapa bilder i sitt inre av vad han skulle göra efter lägertidens slut. Han såg sig själv stå och tala om koncentrationslägrets psykologi och han såg sig själv skriva en bok om upplevelserna i lägret. Under de mest vidriga förhållanden lyckades Victor Frankl behålla sin värdighet genom att inta en positiv attityd.

De flesta av oss har så oändligt mycket att vara tacksamma för. Även om vi kan tycka att andra har det bättre eller har lyckats bätttre så kan vi fokusera på det Gud har välsignat oss med. Kom också ihåg att de stora världena i livet ligger inte i materialla förgängliga ting utan i det som består för evigheten. Som troende har vi all anledning att lyfta blicken och se bortom denna världens begränsingar på det som har verkligt och bestående värde.

Allt vi ser på är också en fråga om perspektiv. Saker som kan te sig som stora berg när vi har dem rakt framför oss blir plötsligt väldigt små om vi lyfts upp 10.000 meter. Bibeln säger att vi är insatta med Kristus i den himmelska världen och om vi ser på livet utifrån det perspektivet så blir saker väldigt annorlunda. Ibland är det som att vi ser på livet igenom fel ände på kikaren. I stället för att förstora saker så blir de förminskade. Vi har en tendens att förminska Guds välsignelser och möjligheter men förstora problemen. Men om vi ser ifrån rätt ände så blir problemen förminskade och Guds möjligheter förstorade. Vi vet också att oavsett vad som händer så har Gud omsorg om oss och vill oss väl.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now