Vänta på Herren

Sök Gud!

I den värld vi lever i så är vi vana vid att få saker snabbt, det har i sin tur utvecklat en mentalitet av otålighet. I Jes. 30:18 står det: Ty därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig, därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Varför skall vi bli välsignade om vi väntar på Herren? Varför är det nödvändigt för Herren att överhuvudtaget låta oss vänta? Jo Gud har en väldigt god anledning till att få oss att vänta Ps 62:6 Endast i Gud må du ha din ro min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Jes. 40.31Men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft , de får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Normalt när vi väntar på något så blir vi trötta men att vänta på Herren innebär att vi får ett större hopp och ny kraft. När Abraham väntade på Herrens löfte så blev han inte svagare och svagare i sin tro utan tvärtom så blev han ju längre tiden gick bara starkare och starkare i sin tro. När vi väntar på Herren så handlar det inte om en passiv väntan där vi under tiden vi väntar är sysselsatta med helt andra saker men det är en aktiv väntan som innebär att vi under tiden mer och mer överlåter oss till Gud. Under tiden vi söker Herren händer det något med vår invärtes människa, den växer sig starkare och starkare och så går vi från kraft till kraft ifrån härlighet till härlighet. I vår kristna vandring är det en konstant utvecklingsprocess där det är olika stadier i den andliga utvecklingen som vi måste gå igenom. I denna utveckling spelar väntan en viktig roll. Frågan är om det vi väntar på är så viktigt att det är värt en aktiv väntan? Eller om vi under väntan förlorar fokus och i stället blir upptagna med andra saker.

Varför dröjer Herren? Jo han väntar som vi läste i Jesaja så att han kan vara oss nådiga och förbarma sig över oss. Gud kan alltid ge oss saker snabbt, frågan är bara om vi kan hantera det. För att kunna använda de gåvor som Gud har behöver vi också uppleva en andlig mognad. Josef fick se vad som skulle ske i framtiden, att hans bröder skulle komma att böja sig för honom, men han kunde inte hålla sig från att berätta detta för sina bröder. För stunden kändes det säkert bra för Josef att skryta med vad Gud visat honom. Men innan drömmen kunde bli en verklighet krävdes det många års väntan och en stor andlig utveckling på vägen. Moses hade fått se att han skulle leda Israels folk ut ur Egypten men han var inte mogen för det förrän efter 40 år. Att gå ut ur Egypten var förhållandevis enkelt i jämförelse med att få Egypten ut ur Moses. Efter 40 år hade det hänt så mycket i Moses inre att han kunde ta emot upplevelsen av att Gud talade till honom i den brinnande busken. Gud vill förbereda oss för att ta emot. Om vi får starkare andligare syn och starkare andliga öron så att vi ser tydligare in i den andliga världen så innebär det också att vårt ansvar ökar i samma utsträckning. Åt den som mycket har blivit givet skall också mycket avkrävas, och den som anförtrotts mycket skall få svara för desto mer. Luk. 12:48 talar om att Ju fler talenter vi fått desto mer har vi att göra räkenskap för. Konsekvenserna för olydnad är större ju mer förtroende du fått.

Vi kan ha tro för olika saker men om vi springer före Gud kan det hända att vi inte har det som krävs för att fullborda det vi börjat med. Jesus sa att Om någon vill bygga ett torn sätter han sig då inte ner och beräknar vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Många evangelister har haft tro för stora väckelser men man har inte haft den andliga mognad som krävdes för att hantera väckelsen. När Elisa vunnit segern på Carmel över Baalsprofeterna så satt han bara någon dag efteråt och önskade livet ur sig under en buske. Elisa hade tro för att besegra Baalsprofeterna i en duell men han hade inte vad som krävdes för att övervinna Jesebel.

Gud är full av nåd mot oss därför ger han oss tid att släppa allt som vill binda oss och hindra oss. Han ger oss inte mer uppenbarelse och fler gåvor eller större utrustning än vi klarar av att hantera. För en tid sedan var det ett TV program som gick ut på att en tonåring i familjen fick ansvar en månad för hela hushållsbudgeten. Det som hände var att i de flesta fall gick det mesta till helt onödiga saker medan familjen på slutet av månaden knappt fick någon mat. Ingen ger en treåring en skarpslipad kniv eller bilnycklarna till en tioåring. De har helt enkelt inte den mognad som krävs för att hantera dessa saker. I församlingen i Korint hade man alla nådegåvorna i bruk men det var knappast någon församling där det var så mycket oandlighet. Genom tron kan vi ta till oss allt det Gud har men om vi inte är förberedda för det så kommer dessa saker att skada mer än de gör nytta. Därför måste vi börja i rätt ända och fråga oss själva. Är jag beredd att betala priset? Har jag det som krävs för att hantera de gåvor Gud ställer till mitt förfogande? Låt oss säga att det är en person som har andebedömningens gåva, han upplever att det är fel med en person i mötet i stället för att vänta och ta detta personligen efter mötet, vill han skryta med sin förmåga och utan tanke på att hans agerande skulle kunna såra den han talar om är det så viktigt för honom att framträda att han ändå använder sin gåva. På detta sätt blir gåvan inte till uppbyggelse och välsignelse utan i stället till skada.

Luk. 14:27 säger Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Det säger mig att det kostar på att följa Jesus och vi måste alltid vara beredda att beräkna kostnaderna. Vi ber om olika saker, men frågan är; Har vi det som krävs för att hantera det vi ber om. Låt oss säga att en person får helandets gåva och massor av människor blir friska då han eller hon lägger händerna på dem. Vad kommer att hända? Jo denna person kommer att bli eftersökt, omtalad och ett kristet affischnamn. Jag kan säga att det krävs en stor portion ödmjukhet för att kunna hantera detta. Hur kan stora evangelister och predikanter falla på till synes enkla saker? Jo, jag tror att de inte har utvecklat sin inre människa i samma takt som de har haft tro för att uppleva stora saker. Det är därför Gud ibland ber oss att vänta på honom. För att han som bibeln säger skall kunna vara nådefull emot oss. Det finns tider då vi väntar och ingenting tycks hända men det viktiga är inte vad som händer från Guds sida men vad som händer i oss själva. Hur använder vi väntan? Gör vi som Abraham Ärar Gud och blir starkare i tron eller förspiller vi tiden som Israels folk i öknen som knotade på Gud?

Ju mer brukad av Gud du är desto större måltavla för fienden kommer du också att bli, därför vill Gud ge dig tid att rätta till saker i ditt liv, det kan vara småsaker som vi kanske inte tycker har så stor betydelse men som fienden kommer att utnyttja när han attackerar. Därför måste vi se till att det inte finns några olåsta dörrar till vårt inre. Att det inte finns någon lucka i vår vapenrustning. Bibeln talar om att våra sinnen kan bli tränade att skilja mellan gott och ont. Gud har gett oss ett samvete detta samvete kan vi emellertid töja på så att vi till slut inte kan skilja på gott och ont. Det kan tex. bli naturligt för oss att tänka på att ge igen, att hata och tala illa om människor. Negativa tankar om allt och alla kan bli så naturligt för oss att vi inte längre uppfattar det som något fel. Därför att vi aldrig har brytt oss om att träna vårt sinne så vi kan inte avgöra vilka tankar som kommer från Gud vilka som kommer från oss själva och vilka tankar fienden har planterat.

Dom största attackerna kommer alltid efter dom största segrarna. Efter att Elia vunnit sitt livs största seger på Carmel kom den största attacken. Efter att Jona framburit sitt livs starkaste budskap till invånarna i Nineve kom den största attacken som gjorde att han inte ens ville leva längre. När David hade vunnit sina största segrar och folket diktade sånger om honom så kom den största attacken som gjorde att han höll på att mista allt. Så länge vi inte utsätts för press kan alla verka mer eller mindre andliga, men om du har en apelsin och pressar den tillräckligt hårt så kommer det som finns innanför skalet att komma ut. Så är det också när en människa utsätts för press då kommer det alltid att visa sig vad som fanns på insidan. Var det kärlek frid och tålamod eller ilska, hat och vrede?

När vi ber Gud om att använda oss kommer det också att innebära att vi utsätts för press, därför ger Gud oss tid på oss att förbereda oss så att vi i stället kan försätta oss själva under den pressen. Paulus sa att han tuktade och kuvade sin kropp för att han inte då han predikade för andra själv skulle komma till korta vid provet. Det är bara under press som kolbiten kan utvecklas till en diamant. När vi söker Gud och väntar på Gud med ett hängivet hjärta så kommer vår naturliga människa att protestera högljutt och säga att detta är totalt meningslöst och bortkastad tid. Om du då går emot dina känslor och ändå står på så kommer du att uppleva en press i ditt inre. Jesus pressades så hårt att han svettades blod, men detta skapade en sådan styrka att han kunde gå hela korsvägen. Varje gång vi tar upp korset dvs. inte väljer vår egen väg eller den lättaste vägen utan Guds väg, så blir vi mer och mer av hans lärjungar. Vi kommer in i en närmare relation med Herren, och vi blir starka nog att ta emot det Gud vill ge.

Under tiden vi söker Gud får han också tid att hela oss från inre sår vi har. Finns det bitterhet, oförlåtelse och dolda aggressioner den dag Gud använder oss så kommer fienden att utnyttja detta för att fälla oss. Hur lång tid tar det för Gud att hela oss? Det beror helt och hållet på oss själva vad vi låter Gud göra med oss. Bibeln talar om att vi skall låta oss uppfyllas av anden. Det handlar alltså om ett viljebeslut från vår sida hur mycket av Guds ande vi vill fyllas av. Problemet är att vår mänskliga natur vill en sak och Guds natur i oss en annan sak. Det är en ständig strid mellan anden och köttet. Därför är frågan Hur lång tid skall det ta för oss att kapitulera. Hur lång tid tar det lägga ner vårt eget liv och låta Herren ta över. Om vi fortsätter att knacka på och ropa till Herren sker det något i vårt inre som gör att vi kan användas av Gud på ett starkare sätt utan att riskera att kollapsa. Det går inte att sätta in en tävlingsmotor i en vanlig bil utan att samtidigt förstärka vitala delar som bromsar fjädring och upphängning. På samma sätt vill Gud förstärka vår invärtes människa. Bibeln säger att vi skall växa upp till honom som är huvudet för kroppen så att vi blir fullt färdiga väl skickade till allt gott verk. Den naturliga människan ligger i fiendskap till Gud och kan varken förstå eller ta emot det som är av Gud, därför måste våra sinnen och tankar förvandlas så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott behagar honom och är fullkomligt.

Det bibeln säger är att våra egna tankar kan vara ett hinder för oss att ta emot det Gud vill ge oss. Det står om Naman att han tänkte att då profeten kommer så kommer han att stryka med sin hand och bedja och så skulle han bli frisk. Att doppa sig 7 gånger i floden Jordan var så totalt utanför hans föreställningsvärld att han på grund av detta höll på att missa helandet. Vare sig vi är medvetna om det eller inte så finns det fästen och bålverk i våra sinnen som behöver brytas ner innan Gud kan göra något. Vi är många gånger så fulla av våra egna tankar och förutfattade meningar så att när Gud talar så vågar vi inte tro det han säger. Precis som en CD skiva kan skrivas över genom att lasern bränner bort den gamla skriften så behöver den helige andes laserljus bränna bort allt gammalt skräp som genom åren har lagrats i vårt sinne. Ibland när vi söker efter en kanal på radion så är det så mycket brus i etern att vi inte hör det som sänds ut från kanalen vi söker. Så är det också ibland när vi riktar vårt öra mot Herren för att höra hans röst. Det är så mycket brus i den andliga etern att Guds röst dränks. Därför behöver vi finjustera den himmelska kanalen så att vi kan höra vad den helige ande vill säga. Gud vill ge oss tid att rikta in antennen mot den himmelska våglängden. När jag ser tillbaka på mitt liv så kan jag se att alla de problem och svårigheter jag gått igenom beror på att jag inte tagit tillräckligt tid med att lyssna på Herren utan fattat alltför snabba beslut som varit baserad på min egen erfarenhet och kunskap. När Gud uppmanar oss att bedja är det inte i första hand därför att han behöver bevekas, faktum är att förrän vi ropar vill han ge oss det vi beder om. Bönen skärper också vår andliga hörsel och andliga syn, så att vi kan fatta de rätta besluten i vardagen. Beslut som i förlängningen kan leda fram till bönesvar. Hebreerbrevet talar om att det är genom tro och tålamod som vi får det som är utlovat. Om vi alltid omedelbart fick allt vi bad om så skulle tålamod aldrig kunna utvecklas i våra liv.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now