Villkorslös kärlek

En övervinnare är en kristen som kan älska villkorslöst. Förmågan att älska har med vår andliga mognad att göra. Vem som helst kan älska den som gör gott emot oss, men Jesus talade om att älska våra fiender och att göra gott mot den som förföljer oss.

När vi blir frälsta föds vi som andliga barn och precis som det tar tid att bli vuxen så tar det också tid att uppnå andlig mognad, tyvärr förblir många på ett andligt barnastadie hela livet. Vi kan se i världen vad som händer när nationer leds av omogna ledare som låter egoism och egna intressen styra något som inte så sällan leder till krig och konflikter. Världen ropar efter ledare som kan styra i kärlek. Tyvärr lovar många fred och frihet men är oförmögna att leverera det man lovar. I stället för att vara folket tjänare vill man tjäna på folket. Även i Guds församling finns det människor som framför allt har sina egna ambitioner och mål. I stället för att vara Herdar bli man herrar. I den andliga konkurrensen gäller det att marknadsföra sin egen organisation och person. Eftersom man är beroende av människors välvilja för ekonomin tenderar också budskapet att anpassas för att inte bli alltför stötande. Men Jesus säger att en god Herde ger sitt liv för sina får och vi är pliktiga står det att ge våra liv för varandra. Denna villkorslösa kärlek kallas i bibeln för Agape kärlek.

Som barn får vi lära oss vad som är mitt och ditt. Ta inte dina syskons leksaker utan lov får barnet höra. Barnen kämpar för sina rättigheter och föräldrarna får allt som oftast agera domare i konflikten och varje gång domen avkunnas får barnet lära sig vad som gäller och vart gränsen går. Så småningom lär sig barnet att behandla andra med respekt och på samma sätt som det själv vill bli behandlat. Det är ok men barnet får sällan lära sig den villkorslösa kärleken, att inte bara se till sina egna intressen och att det alltid skall vara rättvist men att också praktisera det Jesus sa i Joh. 13:34 att vi skall älska varandra som han har älskat oss. På det sättet skall alla förstå att vi är hans lärjungar nämligen att vi älskar varandra. Detta var ett nytt bud i så måtto att det Mose lag krävde var det som på grekiska heter Phileo kärlek dvs. om du älskar mig så älskar jag dig tillbaka. Lagen krävde inte att någon skulle ge upp sina rättigheter, men Jesus visade oss genom sitt exempel att ge upp allting för att välsigna världen med frälsning. Lagen sa att vi skulle älska vår nästa så som oss själva, men Jesus sa att ingen har större kärlek än den som lägger ner sitt liv för sina vänner. Innan vi kan lära oss agape kärlek måste vi lära oss den kärlek som lagen talar om. Älska din nästa som dig själv. Men Gud kallar oss att gå vidare till nästa nivå. Ett barn älskar sin mamma men samtidigt kräver det mammans kärlek. Om det är hungrigt kräver det att bli matat, om det är vått i blöjan så kräver det byte, om det känner sig ensamt så kräver det sällskap. Det har inte förmåga att sätta sig in i mammans situation. Om mamman är trött och sliten så bekymrar det inte barnet det minsta. Det enda som betyder något för ögonblicket är hans egna behov.

Det finns människor som lever hela sitt liv med denna inställning. Ibland har dessa människor också fått en maktposition i samhället. Eftersom man ser att andra har det bättre än dem själva så vill man tvinga dessa att dela med sig. Ibland stiftar man skattelagar som går ut på att ingen skall ha mer än någon annan. Det som kännetecknar dessa människor är att de är självcentrerade och har ofta väldigt lite intresse i att lyssna på andra men hör desto hellre på sin egen röst. Lyssnar de någon funderar de under tiden på vad de själva skall säga och så fort det blir en lucka och då kommer det; ”Det påminner mig om en sak jag var med om” Dessa kristna är inte fullkomnade i kärlek och Gud kommer därför inte att sätta dem till regenter i det kommande riket.

I Guds rike handlar det inte om demokrati och rättvisa, men en kärlek som innebär att om någon ber dig gå en mil med honom så gå två eller om någon ber om din mantel så ge honom också din livklädnad. Det är inte längre min person och mina rättigheter det handlar om men vad andra önskar och behöver. Det kan handla om att inte ge tillbaka med samma mynt men att överlämna domen åt Herren som dömer rättvist. Att alltid försöka se det bästa i andra och att alltid försöka tolka allt till det bästa. När Gud ser på oss så säger han att där synden överflödar där överflödar nåden desto mer. Det är detta sätt vi också borde se varandra på. Bibeln säger att kärleken överskyler en myckenhet av synder.

I Luk 14 ger Jesus oss ett exempel på Agape kärlek då han säger När du bjuder till fest Bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Vanlig kärlek som på grekiska kalas Phileo kärlek är en 50/50 kärlek dvs. Om du hjälper mig så hjälper jag dig. Den kräver samma sak tillbaka som jag själv ger. Men Agape kärlek handlar om att göra gott utan att förvänta sig att få något tillbaka. Det som vi också kallar altruistisk kärlek. Även om det blir en himmelsk lön på det vi gör så är inte ens detta motivet för denna kärlek. Många gör gott men om vi gör det för att bli sedda av människor så får vi ut vår lön här och nu. Men vi kan välja att få vår lön på andra sidan. Det kan innebära att vi kanske inte blir så uppmärksammade och hyllade här tiden men det kommer definitivt att vara värt det.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now