Gemenskap och enhet.

Att vara förlåtande är en grundläggande egenskap för att vara en övervinnare. Men att förlåta andra kan göras på olika sätt. Det kan för det fösta göras därför att vi vet att Gud säger att vi måste förlåta men innerst inne har vi inte minsta lust att förlåta, så vi gör det under tvång.

På samma sätt kan en människa utföra Guds vilja utan att hålla med om att det han gör är det rätta. Men två personer som är oense kan bara vandra tillsammans om det är villkorslös kärlek dem emellan. Denna kärlek gör att vi trots meningsskiljaktigheter kan komma överens.

När bibeln talar om att komma överens så handlar det inte om en affärsmässig överenskommelse som innebär att man finner någon sorts minsta gemensamma nämnare. Mänsklig ekumenik handlar ofta om att vi för ett ögonblick lägger undan det vi tror på och så försöker vi hitta varandra i det som förenar. Men när bibeln talar om att Vad två eller tre kommer överens om vad det vara må så skall det vederfaras dem så handlar det om att bli ett i anden. Ett ackord.

Bibeln beskriver denna gemenskap i äktenskapet. På bibelns tid kunde en man gifta sig med en slavkvinna på samma sätt som Abraham gjorde, men ett sådant äktenskap blev aldrig detsamma som när man gifte sig med en fri kvinna utan mer en Herre slav relation, kvinnan hade alltid färre rättigheter och framför allt så hade hon ingen röst när det gällde beslut som skulle fattas. Mannen kunde naturligtvis ge henne dessa privilegier men han hade absolut ingen skyldighet att göra det. Detta är det äktenskap Gud hade med Israel oh som manifesterades på berget Sinai. Israel måste svära sin trohet mot Gud och att följa hans lag och så blev Israel Guds tjänande hustru, men detta var egentligen inte det fullödiga äktenskap Gud önskade, därför fanns möjligheten att han också skulle kunna skilja sig från Israel. Jer. 3:8 säger Och jag såg fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och gett henne skilsmässobrev på grund av hennes äktenskapsbrott så skämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda.

Därför beslutade sig Gud för att etablera ett nytt förbund som porträtteras av Sara den fria kvinnan. Det nya förbundets äktenskap är inte baserad på underkastelse men på överenskommelse. Hos. 2:16 säger att det skall ske på den dagen säger Herren att du skall kalla mig min man. Det handlar inte om en relation som innebär att någon kommenderar den andre att göra det ena eller andra, det är bara nödvändig när det saknas en överenskommelse. En del människor känner sig piskade av Gud och det känner det tom. ibland som ett tvång att gå på möte. Det enda man känner från Guds sida är krav. Men Gud önskar leva i en äktenskaplig relation till oss, där församlingen beskrivs som den fria kvinnan. Det handlar om att lära känna Guds sinne och förstå vad Gud önskar utan att han hela tiden behöver påpeka det.

Om vi alltid kunde förstå varför Gud gör det han gör så skulle vi aldrig vara oeniga med Gud utan alltid göra hans vilja med glädje. Problemet är att vi inte har det gudomliga perspektivet på tillvaron, men Gud önskar att Guds ord inte bara blir en regelbok med föreskrifter men att vi lär känna Guds sinne så att de nerskrivna principerna i Guds ord blir ett med oss.

I Johannes 5:19 ger Jesus oss ett exempel på den relation han hade med Fadern då han säger att sonen inte kan göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra och i v 30 säger han igen att jag kan inte göra något av mig själv för jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Jesus gav det jordiska vittnesbördet och fadern det himmelska och det var fullkomlig harmoni. Det var genom denna harmoni som världen skapades. Allt blev skapat genom honom och till honom och ordet blev kött och bodde ibland oss.

När vi läser om den första församlingen så är det ett ord som kommer igen gång på gång och det är ordet tillsammans. De höll ut i bön tillsammans, varje dag var de tillsammans i helgedomen, de ropade tillsammans till Gud, de var tillsammans i Salomos pelargång och när Paulus undervisar så talar han gång på gång om vikten av enighet Rom 15:5 Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I första Kor. Talar han om kroppen som en enhet och till Filipperna skriver han Låt mig få höra att ni står fasta i samma ande och samma sinne. Detta är ingenting som kan konstrueras eller eller klubbas igenom som ett beslut, men det sker när vi är villiga att underordna oss varandra När vi är villiga att ödmjuka oss och sätta den andre högre än oss själva. (Fil 2:3) Det är denna enhet som gör att Vad två eller tre kommer överens att bedja om Vad det än må vara så skall det ske.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now