Absalom

2 Sam. 14:25I hela Israel fanns ingen som lovordades så mycket för sin skönhet som Absalom, från fötterna till huvudet fanns inget fel på honom. Men Absalom var frustrerad och arg. Vi skulle kunna säga att Absalom är sinnebilden för den moderna människan som har allt men som förtärs av en inre ilska. De är frustrerade både på sig själva och sin omgivning. De tycker att de förtjänar mer uppmärksamhet och satsar därför allt på att marknadsföra sig själva. Det står i 2 Sam. 18:18 att Absalom lät resa en minnessten åt sig som står i konungadalen för han tänkte Jag har ingen som kan bevara minnet av mitt namn. Utan tvekan så hade han stora drömmar om sig själv som han ville att eftervärlden skulle minnas. Hans frustration hade lett till att han dödat sin halvbror, men nu satt han mer frustrerad än någonsin oförmögen att träffa sin egen far David.

Absalom hade en förmåga att döma med sin egen måttstock. Amnon hade syndat och Absalom bestämde att han förtjänade att dö och i stället för att se sig själv som en mördare så han sig själv som en hjälte som förtjänade en medalj för sin ärofulla handling. Det är samma sak som sker i dag, då människor ser en ära i att avrätta bröder och systrar som inte har samma uppfattning som dem själva. I stället för att predika evangelium så sätter man ihop långa listor på dem som man själv har bestämt sig för är falska profeter. Pastorer som någon gång har begått en synd som man själv bestämt sig för är oförlåtlig hängs ut så att de aldrig mer skall få tjäna Gud offentligt. På detta sätt gör de allt för att undergräva andras rykte och förtroende. Men allt detta bottnar oftast i deras egen besvikelse över att de själva inte fått den position de önskar och tycker att de förtjänar.

När dagens Absalom känner att han inte fått den uppskattning han förtjänar eller blivit förödmjukad i sina egna ögon, då känner han sig kränkt. Hans värdighet har fått en törn. När en människa börjar känna sig kränkt så blir han snart överkänslig och tar till slut åt sig av allting, så börjar han tycka synd om sig själv och känner att hela världen är emot. Detta leder till att han börjar söka stöd för sin sak hos andra och han gör gärna detta genom att berätta hur illa behandlad han blivit för att på det sättet vinna sympati för sin sak. Till slut blir det den egna kampen som helt och hållet dominerar. På detta sätt drivs Absalom av en dold agenda, dolda strategier och dolda allierade. En Absalom litar inte på några andliga auktoriteter, vill inte underordna sig någon men hävdar själv att han har lösningen på problemen. Han har helt enkelt en rebellisk ande. Låt oss se på vad som hände i hans liv och hur det slutade.

Efter tre år i landsflykt på grund av att Absalom dödat Amnon för hans våldtäkt mot Timna får Absalom ändå komma till Jerusalem. Men David vägrar att träffa honom. Det var bara Joab som kunde ge honom audiens till David, men Joab vägrar att komma när Absalom kallar på honom. För att få audiens hos sin far brände Absalom Joabs kornfält. Det som kännetecknade Absalom var att han använde sig av mänskliga medel för att armbåga sig fram på andras bekostnad. I stället för att överlämna sin sak till Herren tog han lagen i egna händer. Det var ingen tillfällighet att det var kornfältet som brändes. Jesus sa Se på skördefälten hur de har vitnat till skörd. Skörden är mycken men arbetarna är få. Vår största kallelse och uppgift i den här tiden är att bärga skörden, men igenom att fokusera på oss själva och vår egen sak blir skördefältet lämnat åt sitt öde och när vi uppträder på ett sätt som gör att Jesus blir misskrediterad så bränner i i själva verket skördefältet. Personer som både Mohammed och Ghandi stod i själva verket nära Guds rike men så träffade de kristna som gav dem en felaktig bild av kristendom och så fick deras liv som bekant en helt annan inriktning.

Absalom fick visserligen sin vilja fram och Joab ger med sig och han får träffa David. När han står framför David står det att han bugade sig till marken och kysste kungen. Men i nästa vers står det att Absalom skaffade sig en vagn och hästar och femtio män som sprang framför honom. Talet 50 är talet för pingst så det som hände var att Absalom hade ett sken av pingst och men i själva verket var det mänskliga ambitioner som styrde honom. Bland det mest tragiska som finns i Guds rike är den församling som upplevt pingstens härlighet men som ny använder pingsten bara för att visa upp en fin fasad. Men det är som någon sagt Inte guld allt som glimmar och inte pingst allt som stimmar.

Så kan vi läsa om hur Absalom för att nå sina egna syften börjar så missnöje bland folket och försökte få dem att tro att David inte brydde sig om dem eller inte var rättvis. Så står det så sorgligt. ”Så stal Absalom Israeliternas hjärtan” Gud har kallat oss att bärga skörden inte att bränna skörden. Han har kallat oss att predika evangelium inte att så missnöje för att försöka värva människor till vårt eget projekt. När Absalom spred sitt missnöje och misstroende mot David så hade han ändå vissa begränsningar men i dag med internet och sociala medier kan ett misstroende spridas med vindens hastighet. Falska anklagelser och rena lögner kan läggas upp på sidor och är omöjliga att radera med katastrofala följder för den som drabbas. Min uppmaning är därför att inte följa i Absaloms fotspår och sprida misstroende, dels därför att vi aldrig kan veta med säkerhet om det vi sprider är sant. Dels därför att vår uppgift som kristna inte är att sprida obekräftade rykten men att sprida de goda nyheterna om frälsning. Det är väldigt svårt för att inte säga omöjligt att vinna människor för Gud som vi den ena dagen bildligt talat halshuggit en människa som vi nästa dag försöker tala om Jesus med. Därför måste vi välja om vi vill följa i Absaloms fotspår eller gå med David.

För många år sedan hörde jag en berättelse om en pastor som stått på gatan och vittnat för en prostituerad. En syster i församlingen råkade se detta och började då att sprida ett rykte om att pastorn var ute med prostituerade. Ryktet började spridas mer och mer och till slut ledde det att pastorn i fråga blev psykiskt sjuk och fick läggas in. Kvinnan insåg då sitt misstag och besökte pastorn på sjukhuset och frågade om det var något hon kunde göra för att ställa allt tillrätta igen. Pastorn bad henne då ta en av dunkuddarna och gå och öppna fönstret. Häll ut dunen genom fönstret sa han och när kvinnan skakat ur alla dunen sa han Nu kan du gå ut och plocka upp dem. Det är omöjligt svarade kvinnan. Ja sa han det är lika omöjligt att stoppa ett rykte som spridits med vinden.

Det står att när det sedan var skördetid åkte Absalom till Hebron där han fick folket att proklamera honom som kung. Det tragiska i dag är att fast det är skördetid och vi alla skulle var involverade med att bärga skörden, så finns det människor som glömmer att skörden är mogen för att man är så upptagen med sin egen strid mot människor som inte delar deras syn och värderingar. I stället för att tex. försöka vinna muslimerna för Gud och bärga den skörden verkar en del vara helt upptagna med sin egen kamp mot svenska statens invandringspolitik. Det är någon som har sagt att det går att vinna en debatt men förlora en själ. Vad hjälper det om vi får rätt i alla instanser, om vi får medhåll av alla och blir herre på täppan om vi samtidigt missar hela syftet med vårt liv. I dag har jag uppnått den aktningsvärda åldern av 65 år och kan se tillbaka på den största delen av mitt liv. Det jag sörjer över är inte de debatter jag förlorat och det jag gläder mig över är inte de hyllningar jag fått. Men det jag kan sörja över är alla missade tillfällen att vittna om Jesus och det jag gläder mig över är de gånger jag fått vara till välsignelse och då jag fått se människor bli frälsta.

Även om David hade all rätt att kämpa för tronen som Herren gett honom så var inte positionen det viktigaste för honom. I stället för att strida gav han sig av ut i vildmarken, ut utanför lägret. När David lämnade Jerusalem lämnade han också kvar 10 av sina bihustrur för att sköta om huset men vi kan läsa om att Absalom våldtog dem alla. Det talar om att de som inte vill gå ut utanför lägret och bära hans smälek riskerar att bli utnyttjade och våldtagna av det religiösa systemet. Det som också var så tragiskt i detta sammanhang, var att Davids vän Ahitofel var med i upproret, faktum är att han uppmuntrade till våldtäkten. Detta uppenbarade ett hemligt agg han burit på emot David i många år. Det var nämligen så att genom hans son Eliam var Batseba hans barnbarn. Gud hade förlåtit David hans synd mot Batseba, men Ahitofel hade inte gjort det. Så Gud använde denna händelse för att bringa Ahitofels bitterhet fram i ljuset. Ahitofel uppmuntrade också Absalom att omedelbart förfölja David på ett aggressivt sätt. Nu visste ändå Ahitofel att David skulle segra till slut så det står att han gick hem till sitt hus och hängde sig. Vi kan dölja bitterhet och negativa känslor mot andra för människor men aldrig för Gud och det kommer alltid tillfällen då vår tro prövas och det visar sig vad som egentligen finns på insidan. För den stora sakens skull talar bibeln om att sätta vår egen person i andra hand och i första hand se till den andres bästa. Den stora saken är skörden som väntar på att bärgas och det enda evangelium de flesta läser är det evangelium som de kan läsa i våra liv. Paulus skriver till korinterna och säger Ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och läst av alla.

Om inte evangeliet får ta gestalt i våra liv, så hjälper det inte hur teologiskt rätt vi har. Utan kärlek av vi bara som skramlande tunnor. Något av det svåraste vi kan uppleva är att bli sviken av de som står oss nära. David skrev om Ahitofels svek i Psalm 55:12 Det är inte en fiende som hånar mig det kunde jag bära Det är inte en ovän som förhäver sig emot mig för honom kunde jag gömma mig. Nej det är du min like, min vän och förtrogen vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Detta skriftställe refererar dels till Ahitofel men är också ett profetiskt ord om Judas som förrådde Jesus. Apg. 1:16 säger; skriften måste uppfyllas Det som den Helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare år dem som grep Jesus. Judas fullbordar Ahitofels roll och Davids bihustrur som blev våldtagna fullbordar den församlings roll som sökt sin trygghet i den mänskliga religiösa borgen, men alltid blivit utsatt för övergrepp av både den politiska och religiösa makteliten, där man för att få behålla livet måste anpassa sig till det yttersta. På detta sätt säljer man sin frihet. Ahitofel var inte bara en lögnare men en hycklare. Det står i 2 Sam. 15:12 att medan Absalom bad sände han bud och lät hämta giloniten Ahitofel Davids rådgivare från hans stad Gilo och efter bönestunden står det att sammansvärjningen växte i styrka. Jesus visade ingen barmhärtighet mot de religiösa hycklarna I 2 Kor. 11:12 gör Paulus också upp med dessa skrytsamma kristna Falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar Människor som förklär sig till rättfärdighetens tjänare.

Precis som Absalom har människor i alla tider med mänskliga medel försökt upprätta Guds rike på jorden och gärna med sig själv i någon framstående position. Men det var Salomo och ingen annan som var arvinge till tronen. De som skall ärva landet är inte de som armbågar sig fram men det är, som Jesus sa i Matt. 5:5 Saliga är de ödmjuka för de skall ärva landet. Det innebär att vi inte tar saker i egna händer men överlämnar vår sak till honom som dömer rättvist.

När Absalom ville lösa sitt problem och ta över tronen sa Absalom så han så här till alla som kom till David med sin sak 2 Sam. 15:4 Tänk om jag satt till domare i landet Då kunde alla som hade någon rättssak eller tvist komma till mig och jag skulle ge dem rättvisa. Ungefär som kom till oss. Här har vi sänkt trösklarna för att komma in i Guds rike. Det är inga krav och du kan tro på ditt sätt. Allt blir bra till slut. I dag fins det också människor i församlingen som har sina egna ambitioner och mål. I den religiösa konkurrensen gäller det att marknadsföra sin egen organisation och person. Eftersom man är beroende av människors välvilja på olika områden tenderar också budskapet att anpassas för att få människor med sig.

Mång har etablerat sin egen religiösa standard som bygger på sin egen tolkning av Guds ord. En standard som framför allt vilar på den kultur man lever i och vad som denna världen accepterar som norm. På grund av samma förföriska budskap som Absalom hade, med ett anpassat evangelium och att det inte längre predikats om vad som är rätt och fel, synd och nåd och vad Gud ord verkligen säger så har en ny generation kristna skickats ut i världen utan ordets kompass i livet. Den enda kompass man har är att man skall följa sitt hjärta och låta kärleken styra. Därför är det ofta långt mer av sång och musik i mötena än det är av undervisning av Guds ord.

Men när man talar om att det inte längre finns som är rätt och fel och att vi måste vara så kärleksfulla att vi accepterar det Guds ord fördömer så är detta Absaloms budskap i ny tappning. Effekten är att människor dras från den uppriktiga troheten mot Kristus med fördärvade sinnen som följd.

Synd är emellertid fortfarande ett relevant ord 1 Joh. 3:4 säger Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Paulus säger också att det är bara lagen som kan ge oss insikt om synd. Eftersom så få längre talar om Guds standard så finns det heller inte längre någon medvetenhet om synd och man vet inte längre vad syndanöd innebär. Som Absalom har man själv tagit över domarrollen och i stället för att säga sanningen ger man alla rätt och utan att veta om det då är man på detta sätt på som Absalom på väg att våldta Jesu brud. När Hesekiel uttalar domsorden över Jerusalem i det 22 kapitlet så säger han bland annat om prästerna De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte längre om skillnaden mellan rent och orent och så säger han vidare Mot främlingen utövar de våld. Profeten profeterade mot betalning och talade om hur allt stod väl till dvs. det som predikades var det människor ville höra men när Gud sökte efter någon som ville ställa sig i gapet till landets försvar så fann han ingen. Men Jerusalem den stolta staden blev intagen och dess invånare bortförda som fångar med krokar i näsorna.

Det som kännetecknar Absaloms ande är när man till varje pris driver sin vilja även om det sårar och skadar andra. När man är manipulativ på arbetet, i församlingen och hemma för att få det man vill ha. När man alltid vill vara i centrum av samtalet och alltid skall ha sista ordet vid en diskussion. När man avbryter och struntar i hur man uppfattas av andra bara man själv får synas och höras. När man använder sitt namn eller position på internet för att alltid korrigera och få andra människor som inte har samma uppfattning att känna sig underlägsna. När man alltid är kritisk och i opposition till det andliga ledarskapet. Har du sett dessa kännetecken i någon så är det samma ande som var verksam i Absalom.

Absaloms framgång gjorde honom stolt men denna stolthet blev också hans död. När han red under ett träd fastnade hans långa hår i en gren och han blev hängande i håret. När Joab hörde detta red han tillbaka och dödade Absalom. På samma sätt kommer det samfundssystem och människoverk som man är så stolt över och många gånger felaktigt kallar församlingen att dö. Ingenting av detta som är byggt av människor kommer att bestå. Historien om Absaloms uppror tas upp i sex hela kapitel i 2 Sam.13-18 och skickar ett starkt budskap till oss om att ta Guds ord på allvar. Så här säger: Ordspr. 6:16 Sex saker är det som Herren hatar 7 som han avskyr, stolta ögon, en falsk tunga, händer som spiller oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, ett falskt vittne som främjar lögn och den som skapar gräl.

När lärjungarna frågar Jesus om vad tecknen på tidens ände skall vara så svarar han i Matt. 24:10 De skall förråda varandra och hat varandra Många falska profeter skall träda fram och bedra många och kärleken hos de flesta skall kallna. I Matt. 7:15 säger Jesus akta er för de falska profeterna De kommer till er i fårakläder men i sitt inre är de rovlystna vargar. Paulus varnar också för dessa rovlystna vargar som inte skulle skona hjorden han säger i Apg. 20:20 att bland er själva skall män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida.

Johannes skriver om Diotrefes som gärna vill vara främst men som inte tog emot honom och de bröder han hade med sig Om jag kommer skall jag påminna om det han gör hur han sprider elakt förtal om oss. Kom ihåg Absalom är inte din vän Se upp med den ande som vill upphäva och framhäva sig själv och som gärna gör det på andra bekostnad. Lyssna inte på elakt förtal utan försök tyda allt till det bästa. Älska varandra inte med en menlös kärlek som accepter allt, men som kan bedöma vad det är för ande som är verksam. Vad är det för motiv och vem är det som blir upphöjd?

Taggar:

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now