Framtiden i bibelns ljus

Framtiden i bibelns ljus

I Upp. 13 kan vi läsa om ett vilddjur som stiger upp ur havet, det liknade en leopard det hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Det hade också ett dödligt sår som blivit helat. Draken gav det sin makt. Vi vet att draken symboliserar djävulen, men vad är vilddjuret? Det står att det fick rätt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar, folk, språk och länder. Personligen tror jag att vilddjuret är antikrist och den religiösa och politiska makt som står bakom honom. Eftersom alla jordens invånare kommer att tillbe detta vilddjur, säger det mig också att det kommer att vara någon form av religiös makt bakom. Antikrist ande har alltid varit rådande i världen och inspirerat till otaliga konflikter. I Daniels bok beskrivs dessa konflikter som strider mellan nord och sydriket.

Dan 11:40-45 kan vi läsa om den tredje och sista konflikten mellan nordriket och sydriket. Bibeln säger att när konungen i norr svarar på hotet kommer det att vara som en virvelvind. Konungen i Norr kommer enligt Daniel 11 att övervinna syd riket, han skall också dra in i det härliga landet, dvs Israel. När bibeln talar om nordriket och Sydriket så tror jag inte att det enbart handlar om geografiska länder men framför allt om andliga makter. När Moses stod inför Farao och sa släpp mitt folk så svarade Farao Vem är Herren skulle jag lyssna på honom och släppa Israel. Jag känner inte Herren och tänker inte släppa Israel. De ideologer jag kommer att tänka på när jag läser detta ”Vem är Herren? Jag känner inte ”Herren”, är ateismen, kommunismen och humanismen, dvs. ideologier som inte bryr sig om någon Gud, men bara räknar med sin egen förmåga, eller mänsklig kraft. Jes. 31:1 säger Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp de förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar för att de är så många. I den tredje versen står det att Herren skall räcka ut sin hand och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla. Jesaja 36:6 säger förtröstar du på den brutna rörstaven Egypten. När man stöder sig på den går den in i handen och genomborrar den. Många förtröstar på landets starka försvar, på Nato och på USA, men den ende som håller att förtrösta på är Herren Sebaot. Så när bibeln talar om nordriket och Sydriket så handlar det inte i första hand om två geografiska motpoler men om två ideologiska motpoler. Vi har ett annat exempel på en beskrivning av motpoler i Job 18:20 De som bor i väst häpnar över hans olycka De som bor i öst skälver av fasa. Motpolerna är öst och väst. Här menar inte bibeln bokstavligt människor som bor i vissa västliga eller östliga länder men det är ett bildspråk som vill visa hur dumt bildads tal var. Ett annat exempel är Pred.10:13 Början på hans tal är dårskap och slutet svår galenskap. Motpolerna är början och slutet. Detta är också ett bildspråk som talar om hur dumt en dåre kan utrycka sig och inte något som vill placera ut dårskap och galenskap i ett tal. Men vill bara säga att från början till slut pratar han strunt. Ett annat exempel är Ps 139 Herre du har rannsakat mig och känner mig Om jag sitter eller står vet du det. ”Sitter och står” Två motsatser som vill beskriva en helhet. Om vi applicerar denna princip på nordriket och Sydriket så ser vi att det inte i första hand handlar om två geografiska områden som kallas nord och syd men om två ideologier, där nordriket är en religiös värld som backas upp av en världsreligion. Jer.1:13 Från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet jag skall kalla på alla stammar i rikena norrut. Det ser ut som att norr också representerar andemakter som är en fiende till Israel. Norr var tex hemvist åt Baal och det står om Lucifer i Jes. 14:13 Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Precis som Lucifer ville ta Guds plats som kommer också den kommande kungen av nord antikrist att vilja ta Guds plats och kräva tillbedjan. Syd representerar som sagt också en andemakt som representerar den värd som enbart förtröstar på sig själv, och som manifesteras i den gudlösa staten som varken har behov eller ägnar någon tanke på en Gud. Först och främst handlar det alltså om andemakter men dessa makter använder också människor i olika riken. En del av dessa riken som bibeln talar om går också tydligt att identifiera.

Upp 17:9 säger. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. Det viktiga att förstå är att när bibeln talar om berg, så handlar det inte om Mont Everest och Mon Blanc eller några andra fjälltoppar, men det handlar det om riken eller länder. När Jesus säger att om vi har tro som ett senapskorn så skall vi kunna flytta berg, så menade han inte att vi skulle möblera om i naturen men då handlade de om att vi skall kunna påverka riken. Sjökan skall rida på ett vilddjur som beskrivs som sju riken. Den första fråga vi ställer oss; Vem är denna sjöka? Det har predikats mycket om att det är den katolska kyrkan som är sjökan eftersom Rom är byggt på sju kullar, och bibeln säger att de sju huvudena är sju berg som sjökan sitter på. Faktum är att det finns många städer i världen som hävdar att de är byggda på sju kullar. Bla. Amman, Teheran, Bryssel, Kiev, Moskva och Istanbul. Bibeln talar om att den ursprungliga sjökan är Israel. Hosea fick befallningen om att gifta sig med en otrogen hustru för landet hade varit otroget och övergett Herren. Vi skulle därför kunna säga att det fallna israel är modern till alla sjökor. Det faktum att de övergett herren som hade älskat henne hade resulterat i att Israel hade börjat praktisera fruktansvärda hedniska riter som offrandet av barn till Molok osv. Resultatet av denna otrohet resulterade senare i den assyriska fångenskapen, där Israel mer och mer tog till sig landets avgudadyrkan. På 500 talet i Babel tillkom den judiska Talmud som är som judarnas bibel, där bl.a pedofili med små barn försvaras. Det står bland annat att en man kunde gifta sig med ett barn som var 3 år och 1 dag gammalt. Talmud Sanhedrin 55 b G.T förbjuder homosexualitet, Sex mellan två män är förbudet står det i 3 Mos 20:13 men för att komma undan detta förklarar Talmud att sex med pojkar under 9 år är ok eftersom pojken inte är en man. Talmud säger att eftersom pojken inte är en man så kan han inte kasta skuld över den Rabin som våldtar honom. Jesus anklagade Fariséerna för all slag orenhet och sa att de var fulla av de dödas ben. Denna andemakt uppenbarade sig senare i Babels fångenskap. Under de sista århundradena framför allt film och media spred denna makt sig över världen, och nu finner vi sjökoväsendet överallt. Samma andemakt har också i alla tider försökt att korrumpera församlingen och skapa en perverterad kristendom där troheten mot Jesus bytts ut mot ett falskt evangelium, där människan kan leva ut sitt eget egoistiska perverterade liv men samtidigt ha Jesus. Genom film och media suddas gränserna ut, så att jämväl de utvalda som bibeln säger skall bli förvillade. Denna andemakt kom också att inspirera Mohammed som praktiserade pedofili när han gifte sig med Aysha som var 6 år när han gifte sig med henne. Bibeln talar också om att de sju bergen som sjökan sitter på är sju konungar och konungar regerar inte kullar utan riken. Fem av dessa riken hade då Johannes skrev ner sin syn fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, Vad var det för riken? Det vet vi utifrån historieboken. De fem riken som fallit var Egypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien och det makedonska riket.

Det makedoniska riket motsvarar bocken i som besegrade väduren Persien. Dan 8 säger oss att bocken hade ett horn och när detta horn bröts av växte fyra nya horn fram När det makedonska riket delades efter Alexanders den stores död så delades det mellan hans fyra generaler och från ett av dessa horn sköt ett litet horn upp som väste kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Detta lilla horn är antikrist som på slutet skall vända sig mot Israel och bilden säger oss att han skall komma från något av de länder som ingick i Alexanders rike, dvs det gamla Grekiska eller Makedonska riket, där Turkiet var mittpunkten. Antikrist kan alltså inte som många säger komma från det gamla romerska riket.

Johannes levde själv i det sjätte riket som var romarriket. Det romerska riket delades senare upp i två delar väst rom och öst rom. Väst rom upphörde att existera då den siste kejsaren Romulus Augustus avsattes men öst Rom som styrdes från Konstantinopel fortsatte och känt som det bysantinska riket fortsatte att existera fram till 1453 då det osmanska riket tog över. Det återstående riket som ännu inte kommit då Johannes fick sin syn var alltså det Ottomanska riket, som togs över av Muhammed den andre 1453 Eftersom kvinnan som kallas sjöka, eller på ren svenska hora skall trona på dessa 7 riken så innebär det att de också i någon form måste finnas samtidigt. En intressant sak är att det gemensamma för alla dessa riken som räknas upp är att det i dag är muslimska stater

I Upp.13:3 står det att vilddjuret blev sårat men reste sig igen Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess dödsår blev läkt. Det gamla vilddjuret med sju huvuden eller sju riken skall alltså komma tillbaka När bibeln talar om huvuden så är det inte en person med flera huvuden, men huvuden handlar om riken. Det Osmanska eller Ottomanska riket föll 1923 och det blev en liten spillra i form av Turkiet kvar. Men i dag ser detta rike ut att börja resa sig igen Turkiet som är ättlingar till Esau har i dag genom Erdogan starka ambitioner på att upprätta det gamla ottomanska riket på nytt. Kanske det blir ett nytt muslimskt kalifat. Den kommande ledaren kommer att leda de länder som de sju bergen representerade och som på dagens karta är Egypten, Libyen, Syrien, Turkiet arabstaterna, och Irak, Iran de muslimska länderna i det gamla sovjet som slutar på ”stan” Uzbekistan, Turkmenistan osv. Personligen tror jag att Turkiet kommer att vara ett nav i denna allians. Turkiet har i dag den näst största armen inom Nato. Det är en arme som är större än England, Tyskland och Frankrike tillsammans. Upp.13:2 beskriver vilddjuret och säger att det hade fötter som en björn. Björnen var Medo Persien. Medien är Kurdistan och Persien är Iran. Leoparden med fyra huvuden var Makedonien. Lejonet var det första djuret Daniel såg komma upp ur havet och som representerade det rike han själv levde i nämligen Babel.

Erdogan är i dag också ledare för det arabiska tiostatsförbundet som är en muslimsk allians, av tio sunnimuslimska stater som vill vara en motpol mot Irans shia islam, en allians som har en sak gemensamt och det är de hatar israel och vill se Israel utplånat från kartan. Erdogan har också allierat sig med det muslimska brödraskapet som är en terroristorganisation, som stöder Hamas och al-Qaida.. En annan intressant sak är att Istanbul var huvudstad i öst rom, det bysantinska riket och i även i det ottomanska riket. Istanbul är också formad som ett horn och kallas för det gyllene hornet. Det Israel fruktar mest av allt just nu är Irans kärnvapen, Turkiet har goda förbindelser med Iran och även med Israel, därför ligger det när till hands att tänka sig att en ledare från Turkiet skulle kunna ingå ett förbund med Israel och garantera att Irans kärnvapen aldrig skulle användas mot landet och på detta sätt skulle Israel kunna lockas att skriva på ett fredsavtal som skulle kunna försvaga landet.

Pergamon där satan har sin tron ligger i Turkiet och om man drar en linje från Israel rakt norrut så kommer man inte till Ryssland men till Turkiet. Turkiet planerar inom parentes också att bygga upp det gamla Zeustemplet på exakt samma plats där bibelns ”satans tron” stod i det gamla Pergamon.

Men vem är kvinnan som skall rida på vilddjuret, det sjunde riket? I den Arabiska världen är Bab- illja Kaban det muslimska templet avbildad som en kvinna precis som Johannes beskriver i Upp.17:3 och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vild djur fullt av hädiska namn. Min personliga tro är att det kommer att bli en allians av muslimska stater som efter att antikrist brutit sitt förbund med Israel kommer att anfalla Israel. Koranen säger; ”Kom och låt oss skära av dem” med syfte på judarna. I koranen säger Mohammed att domens dag skall inte komma förrän judarna är utplånade, varje träd och sten som gömmer en jude skall ropa kom och döda dem. När det ser som allra mörkast ut kommer Jesus att stiga ner på Oljeberget och avgöra striden.

I december 2015 gick Turkiets president in i muslimernas heliga tempel i Mecka på det man kallar Babels berg och aspirerar nu på att bli kung i Babylon. Bab-illah betyder porten till Allah. In till Kabah den muslimska helgedomen finns också en port av rent guld som leder in i denna helgedom. Denna port som öppnas sju gånger om året, öppnades för Erdogan. Det är ganska intressant att se hur djävulen kopierar bibeln och den gyllene porten som Jesus skall passera då han kommit tillbaka och går in i Jerusalem. Erdogan vill också vara beskyddare av Mecka och Medina. De två mest heliga städerna inom islam.

I det svarta överhänget av silke som hänger över den muslimska helgedomen har man broderat in hädelser mot Guds son och treenigheten. I täcket finns, guld ädelstenar och pärlor.

Turkiet är i dag ett Natoland, men det är ingen tillfällighet att det knakar i fogarna med USA och jag har en stark känsla av att Turkiet kommer att på ett eller annat sätt skiljas från Nato och i stället bli en hubb i en stor muslimsk allians, ett kalifat där alla de riken som bergen och bildstoden representerar kommer att finnas på en och samma gång. I den bildstod som Daniel såg fanns fyra av rikena representerade, så får han se hur en liten sten blir lösriven och träffar bildstoden på fötterna som består av järn och lera och så faller hela bildstoden. Järnet är den gudlösa staten och leran den religiösa maken i det här fallet representerat av islam och påvekyrkan. När stenen träffar fötterna så träffar den båda dessa delar.

Jeremia säger i Jer. 50:39; Torka skall drabba deras vatten de skall torka ut. I dag är det en enorm torka runt floden Eufrat som kommer att torrläggas som bibeln förutsagt i Upp. 16:12. För att väg skulle beredas åt konungarna från östern. Oftast har vi hört att denna arme på 200 miljoner skulle vara en kinesisk arme. Men när bibeln talar om de vise männen från östern som kom till Betlehem så var det inte kineser utan män från Babel och Persien. Det är i dag inga problem för de muslimska länderna att tillsammans uppbåda en arme på 200 miljoner. För en tid sedan var det artikel i en Turkisk tidning som talade om att 57 muslimska stater skulle kunna ställa upp en arme på 250.000 man emot Israel Denna arme skulle också sas det bestå av 500 tanks 100 flygplan 500 attackhelikoptrar 50 fartyg. Erdogan förnekade på en fråga inte innehållet i artikel och har flera gånger utryckt att han vill upprätta det gamla ottomanska riket. Han har etablerat baser i Quatar och Somalia och slutit ett avtal med Sudan om att få använda en sudanesisk ö i röda havet som militärbas. Lägg märke till att det också står kungar i pluralis. Kina har så vitt jag vet bara en regeringschef.

I Jes. 63 får vi ytterligare information om vilka områden som kan tänkas ingå i det sjunde riket. Vem är han som kommer från Edom från Bosra i högröda kläder. Anledningen till att hans kläder var röda var att han trampat vinpressen i sin vrede. Edom kommer alltså att ödeläggas. Vilket område är Edom? Hesekiel 25:12 säger att Edom handlat hämndgirigt mot Israel Därför skall Herren räcka ut sin hand mot Edom och ödelägga det från Teman till Dedan. Teman är Jemen och Jes. 21:13 säger Ni skall bo i Arabiens vildmark ni karavaner från Dedan. Arabien är Saud arabien, Oman, Quatar, Jemen, tidvis även Syrien, Jordanien och Irak räknats också till Arabien. Alla dessa länder är muslimska länder. Hab.3:7 säger Jag ser Kushans hyddor i nöd, tältdukarna i Midjans land darrar. I Joel 3:5 skall Herren göra upp med Tyrus och Sidon och filistéerna. Tyrus är Libanon och Sidon eller Saida är en stad i östra Libanon. Filistéer är ett gammalt namn för palestinier som bor på Gasa remsan.. Åter igen, alla dessa länder är i dag islamska länder. Bibeln har inte glömt att varna oss för hotet från islam.

Jesaja 21 profeterar om Arabien den 9 versen säger Det har fallit, Babel har fallit och den 13 versen Ni skall bo i Arabiens vildmark ni karavaner från Dedan. De som bor i Temas land skall möta flyktingarna med bröd för de flyr undan svärd. Den 16 versen Kedars härlighet var borta. Alla dessa platser är platser i Saud Arabien. I den första versen står det också att det är en profetia om öknen vid havet. Jesaja talar om Teman Deda och Dumah. Duma ligger i Saud Arabien och är namnet på en av Ismails söner. Kedar var en annan av Ismails söner. När Jeremia profeterar över Teman så säger han i Jes. 49:27 Vid dånet av deras fall bävar jorden. Man skriar så att ljuder hörs ända till Röda havet. Faktum är att Saud Arabien med Mecka gränsar till röda havet. I upp 17 blir Johannes av anden förd ut i öknen. Då ängeln skall visa Johannes den stora sjökan så tar han ut honom i öknen. Ett av de få länder i världen som är ett ökenland är Saud Arabien. I Matt 24:25 säger Jesus Jag har sagt det till er i förväg och jag säger det igen. Om någon säger till er att han är i öknen så gå inte dit. Jag har läst det här ordet många gånger och alltid tänkt på att det är konstigt att Jesus säger att vi inte skulle gå ut i öknen, men sanningen är att det varje år är miljontals människor som åker ut till Mecka i öknen för att möta sin messias. Kvinnan som satt i öknen som beskrivs som den stora sjökan, hade säger Johannes horat med jordens konungar och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin. När det gäller oljan så är det ett faktum att jordens konungar och regeringschefer översett alla typer av övergrepp mot att få tillgång till Saud Arabiens olja som är mer än hälften av världens tillgångar och Europa importerar mer än 60% av sin olja från mellanöstern. Därför är världen livrädd att stöta sig med oljestaterna och kryper därför för dem och blundar för alla slag av övergrepp. När Saud Arabien avrättade 47 personer sa inte USA ett enda ord trots att Saud Arabien tex. inte tillåter färgade att få några politiska poster eftersom man anser att denna grupp är slavar. När oljestaterna åsidosätter mänskliga rättigheter och förtrycker kvinnan å det grövsta då är världen tyst. Varför då? Jo därför att det handlar om pengar. USA har bla. investerat mer än 200 miljarder dollar i militär infrastruktur i regionen och västvärlden skulle stanna utan oljan.

Johannes säger att kvinnan var berusad av de heligas blod. Man har sagt att sjökan måste vara den katolska kyrkan som dödade mängder av kristna under inkvisitionen men faktum att nya beräkningar visar att det handlade om runt max 5000 personer, naturligtvis fruktansvärt. Men ingenting i jämförelse med alla de hundratusentals kristna som dödats i Mohammeds namn. Även i dag är det muslimer och inte Rom som i dag halshugger kristna. Upp 18:8 säger Ge henne dubbelt igen för vad hon gjort Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Om du har varit i de arabiska staterna så vet du att det finns inga länder på jorden där det finns så mycket av lyx och överflöd. Johannes säger att jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Saud arabien har haft en enorm import av lyxvaror från hela världen. Ingen medborgare i Saud Arabien betalar tex. skatt samtidigt som man importerar arbetskraft som lever på svältlöner och bor sämre än djur. Jesaja 13:19 säger med Babel rikenas krona Kaldéernas vackra stolthet skall det gå som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott Ingen Arab, skall där slå upp sitt tält. Hesekiel 25:13 säger att Teman och Dedan skall falla för svärd. Ja han skulle utrota både människor och djur. Historiker menar att Teman ligger i södra delen av den arabiska halvön i Jemen. Dedan är en Saudarabisk stad som i dag heter Al-Ula. Jes. 17:1 Damaskus skall upphöra att vara en stad; det skall falla och bliva en stenhop

Hesekiel 38:1 Människobarn vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Mesek och Tubal och profetera mot honom och säg Så säger herrens Gud Se jag är emot dig Gog du storfurste över Mesek och Tubal jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar Jag skall föra dig ut, med hela din här, hästar och ryttare alla klädda i full rustning. Perser (Iran) Nubier (Etiopier eller Sudan) och Puteer (Libyen) är med dem. Gomer och alla dess härar Togarmas folk (östra Turkiet) längst upp i norr och alla dess härar. Det har alltid hävdats att Gog är Ryssland, men jag är inte så säker. Vi vet att Noa hade en son som hette Jafet som hade en son som hette Mesek som slog sig ner i Turkiet. 1 Mos 10 säger Detta är Noas söner och fortsatta historia. Jafets söner var Gomer, Magog, Tubal Meshek osv. Magog Meshek och Tubal är alltså bröder. Gog är helt enkelt en förkortning av Magog. Togarma är Gomers son och de slog sig alla ner i det som är dagens Turkiet. Antiokus Epifanes var från Syrien som på den tiden var en del av Turkiet. Efter det syriska kriget år 170 förvandlade denne man templet i Jerusalem till et Zeus tempel och blev på det sättet en föregångare till antikrist som också skall sätta sig i templet och kräva tillbedjan. Daniel 11 säger: Libyer och Nubier dvs. Sudan och Etiopien, skall följa honom. Daniel säger också att han skall dra in i det härliga landet. Kan det vara så att konungen i Nordlandet som Daniel talar om och Gog som Hesekiel talar om i själva verket är samma person? Daniel säger att kungen av nordlandet skall dra in i det hela landet och sätta upp sina tält mellan havet och det helgedomens härliga berg.

Joel 3:2 säger att Gud skall döma hednafolken för att de har delat hans land Israel och skingrat min arvedel Israel bland hednafolken. Bland alla de brott, världens länder och folk har begått mot Gud så är det framför allt vad man gjort emot Israel man skall dömas för. I den 3 versen Står det De har kastat lott om mitt folk. De betalade en prostituerad med en pojke och sålde en flicka för vin som de drack upp. Vi ser i dag hur alla nationer för att tillfredsställa oljestaterna säljer ut Israel. Sjökans vin dvs. oljan betyder mer än allt annat och gör människor så berusade att man inte längre bryr sig om vad som är rättfärdigt. Det är som att sjökan i dag håller fram oljefatet som en morot framför länder som är totalt beroende. Oljekällorna kommer emellertid att ödeläggas. Jes. 34:9 säger at Edoms bäckar förvandlas till tjära. Hela landet blir brinnande tjära. Då solen skall förmörkas och stjärnorna mister sitt sken, är det lät att tänka på brinnande oljekällor.

När Babels torn byggdes så byggdes det av tegel och så står det att som murbruk använde de jordbeck. Jordbeck är oljeblandad jord. I dag har Babels torn bildligt talat, på nytt igen byggts upp genom oljan, men tornet skall krossas och oljan brinna. Jes. 14:10 säger För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken. När Iraks oljekällor brann under kuwaitkrisen var det exakt detta som hände.

Ps 83 talar om länder som hatar Israel smider listiga planer. De säger vi utrotar dem som ett folk så att ingen mer minns Israels namn. De rådslår med varandra och sluter ett förbund med dig och så kommer länderna Edoms tält och Ismaeliterna, Moab och Hagariterna. Gebal, Ammon och Amalek. Filisteerna och Tyrus invånare Även Assur ansluter sig till dem. Vilka är dessa länder och folk? Edom är Jordanien. Ismaeliter är Araber från Tunsisien Egypten och Libyen, Jemen Kuwait och Sudan. Moab, Hagariter Gebal, Ammon och Amalek är Jordanien. Filisteer är Gasa, Tyrus Libanon. Assur är som var huvudstad i Asyrien, Irak.

Johannes 17:16 säger att de 10 hornen och vilddjuret skall hata sjökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld Och kvinnan du såg är den stora staden som regerar över konungarna på jorden. En berättigad fråga är naturligtvis om vilddjuret är muslimska länder, skall muslimer verkligen kunna attackera en stad som Mecka om vi antar att Mecka representerar sjökan. När det gäller Mecka så är det många Muslimer som tidigare i historien attackerat denna stad. På 700 talet var det en Muslim som hette Al-Hajjaj bin Yousef Al-Thaqafi som belägrade Mecka genom katapulter besköts Kaban som tog stor skada. Under första världskriget attackerades Saudarabien av det Ottomanska riket som också var en muslimsk stat man bombade Kaban en granat träffade Kaban och brände ett stort hål i täcket och dödade 9 araber som bad. 1987 var det 400 människor som dog i ett uppror som inspirerades av Iranska sunni pilgrimer. 2003 var det flera Al-Qaida medlemmar som sprängde sig till döds när de attackerade Mecka. Sunni och Shia muslimer har i alla tider bekämpat varandra. Det började när Mohammed dog och ingen efterträdare hade utsetts. Två olika kalifat tog över religionen. Den ena gruppen kallades för Sunni och den andra gruppen för Shia. Inom Shia var det 11 kalifer i rad som dödades av Sunni muslimerna. En av dessa kalifer som dödades hade en son och eftersom de var rädda att han också skulle bli dödad så gömde de honom i en brunn och de säger att denne man en dag skall komma tillbaka och ta makten. En man som de kallar Al Mahidi som skall skapa fred i 7 år. Mohammed sa om honom att han skall ha min ande. Koranen säger att han skall komma på en vit häst. Därför har många arabiska ledare i dag också en vit häst ifall Allah skulle ha utvalt dem att vara Mahadi. Det får mig att tänka på mannen på den vita hästen i uppenbarelseboken 6 som hade en båge i sin hand och som drog ut för att segra. Koranen står det också om att alla muslimer skall få ett märke i pannan av ett vilddjur som skall utskilja dem från icke muslimer. Därför tror jag att märket som antikrist skall tvinga alla att bära som skall innebära vilddjurets namn eller hans namns tal skall innebära något mer än ett dataschip. Det kommer som jag ser det att vara kopplat till den muslimsk trosbekännelsen om att det inte finns någon annan Gud än Allah och att Mohammed är hans profet. Det är därför ingen äkta kristen kommer att kunna acceptera detta märke. Islam betyder också underordnande, nämligen ett underordnande under Allah 1 Joh. 2:22 Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Det just detta som är betecknande för islam, att de förnekar att Jesus är Guds son. Koranen förnekar att Gud överhuvudtaget har en son. Däremot talar de om marias jungfrufödsel.

Galaterbrevet 4 talar om två förbund som framför allt är en bild på lagen och nåden. Men jag ser också en annan bild i detta. Det ena förbundet säger Paulus kommer från Sinai ett berg i Arabien. Detta förbund föder sina barn till slaveri. Islam betyder som sagt också underkastelse. Hagar drevs också ut i öknen. Sinai öken har fått sitt namn efter mån guden Sin. Nabonidus som levde i mitten av 500 talet före Kristus som var Babels siste kung byggde staden Tayma som ett center av tillbedjan av mån guden. Halvmånen med stjärnan är i dag också den muslimska symbolen som vi också ser i den en mängd flaggor från muslimska länder, Turkiet, Algeriet, Libyen, Tunisien, Azerbajdzjan, Pakistan, Malaysia, Mauretanien, förenade Arabemiraten, Uzbekistan, Turkmenistan, osv. Detta är gamla egyptiska och Babyloniska guda symboler från Nebukadnesars tid. Där halvmånen symboliserade mån guden Sin som Nebukadnesar också byggde ett tempel åt som senare blev en förlaga till Mecka. Stjärnan Ishatar som senare blev Venus i Öst rom blev det Artemis och Luna som senare blev sedan muslimska symboler. Namnet Lucifer betyder morgonstjärna, ljusbärare eller strålande. Vilket bibeln också säger att djävulen var innan fallet. Morgonstjärnan fanns också i den kananeiska religionen som symboliserade guden Attar som vile ta Baals tron utan att lyckas han blev då underjordens gud. I den katolska religionen är morgonstjärnan också en symbol för Maria Guds moder, som skall leda oss till Jesus. Det räcker alltså inte med den helige Ande och evangeliet utan i den katolska läran behöver vi också Maria som skall leda oss till Jesus. Vad jag vill försöka säga är att vi ser samma ande ända från Babel fram till våra dagar. Det handlar om en sammanblandning och religionssynkretism som ytterst sett vill förbereda världen för antikrists framträdande. Bibeln varnar oss för denna ande och uppmanar oss att gå ut från Babel så att vi inte gör oss delaktiga i deras synder.

Daniel böjde knä tre gånger om dagen och bad med ansiktet vänt mot Jerusalem I dag är det en annan stad, millioner av människor vänder sig emot för att bedja. När Johannes såg det nya Jerusalem komma ner från himlen såg han bruden. När han fick se den stora staden i öknen så får han se sjökan. Upp. 17:16 Och han sade till mig Vattnet som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och länder oh språk. En träffande beskrivning på hur människor från hela världen flygs in till Mecka och cirklar runt kaban som en flod. Platsen där Nebukadnesar placerade sin bildstod var Dura slätten som betyder cirkel, och muslimerna cirklar runt sin sten i Mecka. På samma sätt som Nebukadnesar en gång tvingade alla att falla på knä och tillbedja hans bildstod faller i dag millioner människor på knä för att tillbedja en sten. De fem bönestunderna styrs av solen, i Babel tillbad solguden. Prästerna i Babel bar en amulett med 36 rutor i en fyrkant som representerade 36 gudar och den totala summan av dessa nummer blev 666. Dessa 36 gudar sades bo i ett fyrkantigt hus. Samma form som kaban i Mecka har. Över alla andra gudar i Babel fanns solguden. Solgudens tal var 666 en siffra som fanns ingraverad längst ner på amuletten som prästerna bar. Siffrorna fanns i samma position på amuletten som den svarta stenen i Kaban finns. Det säger oss att tillbedjan av den svarta stenen är direkt kopplat till Babels tillbedjan av solguden. Själva ordet kaba betyder fyrkant eller kub. Samma kub som babylonierna använde för att tillbedja sin solgud. Kaban representerar också solen omkring vilken alla muslimer cirklar som stjärnor. På dörrarna till kaban är namnet allah avbildat som solsymboler.

Bibeln säger att vilddjuret skall stiga upp ur havet och en intressant sak är att sträckan mellan Kaban till Omarmosken på tempelberget i Jerusalem är exakt 666 nautiska mil. Mohammed kallade den svarta stenen för Allahs högra hand. Medan Jesus i bibeln benämns som Guds högra hand. Ps.118:16 säger tex. Herrens högra hand gör mäktiga ting. I bibeln är Jesus benämnd som hörnstenen, så stenen i kaban är helt enkelt en ersättning för Kristus och själva kaban en ersättning för det nya Jerusalem. Mohammed uppmanade också alla muslimer att en gång i livet göra en pilgrimsresa till Mecka för att röra vid den svarta stenen så att han synder skulle bli borttagna. Hör ser vi också hur den svarta stenen blir en ersättning för Jesus som den enda som kan ta bort synden i en människas liv. Mohammed har ersatt Jesus med en sten som fallit från himlen. Men bibeln varnar oss för detta bla. I 5 Mos 4:19 säger Gud När du lyfter din blick mot himlen och ser solen månen och stjärnorna, himlens hela härskara låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Det exakt detta muslimerna gör när de faller ner och tillber en sten som fallit från himlen.

Både Upp boken och Jer. 51 talar om att fly ut från Babel Så här säger Jeremia i v.8 Fly ut ur Babel! Var och en skall rädda sitt eget liv så att ni inte går under genom dess missgärning för detta är hämndens tid säger Herren. I v 9 säger han låt oss var och en gå till sitt eget land. Det finns inga länder som har så många gästarbetare från hela världen som de arabiska Gulf staterna. När uppenbarelseboken 18 räknar upp de varor som de inte längre får sälja så är det guld, silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur siden och sharlakan all slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag, brons järn och marmor dessutom kanel och salvor och rökelse och myrra och parfymer vin och olja fint mjöl och säd boskap och får och hästar och vagnar och människors kroppar och själar. Alltsammans varor som Saudarabien inte kan producera utan måste importera. Det handlar om lyxartiklar, mat och mänskliga slavar. Gång på gång har människorättsorganisationer fördömt slaveriet som äger rum i Saud Arabien. Man tar ifrån gästarbetarna deras pass som förhindrar dem att fly och låter dem sedan arbeta under slavliknande förhållanden. Många unga kvinnor hålls också fångna som sexslavar. Jesaja 47:10 och upp 18 talar om sjökans stora arrogans. Jag tronar som drottning jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg och Jesaja Du litade på din stora ondska och sa ingen ser mig. Saudierna är kända för sitt hycklande liv där man lever ett liv i det offentliga men ett helt annat då man tror att ingen ser. Man straffar dem hårt som hittas med alkohol samtidigt som man själv har i hemlighet orgier med både alkohol och prostituerade Men den andra versen i Jes. 47 säger Lägg av din slöja. Lyft upp släpet blotta benen. Kan det vara den svarta slöjan med insydda hädelser som täcker Kaban Jesaja talar om?

Den sista striden är framför allt en andlig strid. Upp. 16:13 säger och jag såg att ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. Vad skall de göra? Jo de skall dra ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktiges stora dag. Det handlar om andlig påverkan. Att muslimerna i dag vill ropa ut sitt budskap och proklamera Islam över städer genom sina minareter handlar om en strid i andevärlden. Islam är en konstitution och det finns två former av jihad eller heligt krig. Den ena formen är att döda de otrogna och den andra formen är att infiltrera nationer för att sakta men säkert införa islams lagar och normer. I dag finns det 300 miljoner muslimer som arbetar inom EU. En grupp som inte har gått att integrera. Om vi inte får se en väckelse bland muslimer i Sverige så kommer vi inom 10 år att ha 30% muslimer i Sverige. Men lösningen är inte att som många vill kasta ut dem men att i stället börja vinna dem för Gud. Att Guds församling också börjar att starta sitt heliga krig och använder sig av de andliga vapnen. En av ayatollorna i Iran höll nyligen ett tal där han sa att han trodde att den 12 Imamen, Mahdi skulle framträda med Jesus vid sin sida, döda alla icke muslimer och resa upp Islams flagga i världen fyra hörn. Men våra vapen är inte av köttslig natur utan tvärt om mäktiga inför Gud att bryta ner fästen.

I kap 8:3 såg Daniel en vädur stiga upp ur havet med två horn och Johannes beskriver samma djur i Upp. 13:11 som ett vilddjur med två horn. Jag tror att de två hornen representerar staten och religionen som kommer att förenas under den falske profeten, och det skulle ine förvåna mig om denne falske profet är påven själv. Jag menar att varför skulle djävulen uppfinna hjulet på nytt, när han redan har en megafon som hundratals millioner lyssnar till och som redan predikar sin villfarelse om Marias himmelsfärd, sin egen syndfrihet, tillbedjan av helgon och reliker osv. När påven talar och ber om hjälp då lyssnar världens regeringschefer. Det står att alla jordens inbyggare kommer att falla ner och tillbedja vilddjuret. Hur skall det gå till? Om påven skulle säga att han inte är så säker på att Jesus är Guds son så skulle det stora hindret för en förening mellan islam och påvekyrkan vara röjd ur vägen och då kan man förena sig i sin Maria dyrkan. I Koranen är Maria erkänd som en av de största kvinnorna på jorden som hyllas som himlens drottning. Från början var det var Cyril biskopen i Alexandria som förvandlade den Egyptiska gudinnan Isis till Mariadyrkan en tillbedjan som har samma funktion och ställning i både katolicismen och islam. Islam har tagit över väldigt mycket att den katolska marialäran Det finns också andra stora likheter mellan islam och katolska kyrkan. I Damaskus moske finn tex. en relik en arm efter Johannes döparen som man tillbeder. Överallt i den islamska världen liksom i den katolska världen ser man bilden på Guds allseende öga som härstammar från tillbedjan av den egyptiska guden osiris och som också återkommer i den indiske guden Shiva. Ett öga som för övrigt också finns på den amerikanska dollarsedeln. Det är som att världen förbereds för en sammansmältning mellan islam och den sk. kristna världen. Det som krävs är tex. en ekonomisk kollaps som dag för dag kommer allt närmare och det bäddas samtidigt för att antikrist skall komma för att ordna upp problemen i världen, politiskt ekonomiskt och religiöst, där Mariadyrkan kan bli den förenande länken. Kyrkans företrädare påpekar många gånger också att det är viktigt att samlas omkring det som förenar och inte det som skiljer. Jag menar att det vi ser nu i form av präster och biskopar som vill ha böneutrop från minareter som proklamerar Islam över städer i Sverige är ett tydligt tecken på detta. Antikrist ande som i högsta grad är verksam kan acceptera mycket religiöst men kommer alltid att förneka Jesu gudom. Skulle påven börja tveka på om Jesus verkligen var Guds son så är det stora hindret för ett samarbete mellan den moderata delen av Islam, och kyrkan borta. Det finns i dag biskopar som utan att skämmas påstår att jungfrufödseln inte är avgörande. Det låter så fint och sammetslent med ord som tolerans och inkludering men, 1 Joh. 2:32 säger Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. v 26 Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Antikrist framträdande kommer att ske genom att människor blir bedragna. Bedragna av fina ord som ekumenik och tolerans. När människor säger Fred och trygghet då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (1Tess. 5:3) På olika områden ser vi hur världen i dag sakta men säkert förbereds för ett mottagande av antikrist. Flera stora företag i världen i dag är sk. Sharia ”compliant” dvs. man har ändrat sina regler och villkor så att det också skall täckas av sharialagar som bland annat förbjuder att man tar ränta. På det religiösa området ser vi hur företrädare för kyrkan hävdar att egentligen är Allah och den kristna Guden en och samma Gud. De kristna symbolerna tas bort i kyrkor för att inte stöta muslimer, på en plats i Stockholm delar man tom. lokal. På detta sätt, tas små steg hela tiden mot den nya stora världsreligionen. Bla. Har en ny bibelbok tryckts som skall tillfredsställa alla religioner. Enda orsaken till att muslimer i dag inte kan accepter kristendomen är som sagt att kyrkan säger att Jesus är Guds son. Vilket som sagt inte börjar bli helt självklart.

I Dan. 11:37 står det om antikrist att; Han skall icke akta på det som är kvinnors lust. En del har tolkat det som att han skall vara homosexuell, men det står inte att han inte skall vara intresserad av kvinnor men att han inte bryr sig om det som intresserar kvinnor. Vad är det som intresserar kvinnor? Jo att de har samma rättigheter och är likställda med mannen. Är detta fallet i de muslimska länderna? Tvärtom! I muslimska länder och Saud arabien i synnerhet ser man kvinnan som en lägre stående varelse. Det är det tom förbjudet för en kvinna att köra bil. Kvinnor har ingen rösträtt och tvingas täcka sitt ansikte så att de blir fråntagna hela sin personlighet. I en rättegång väger kvinnans vittnesmål bara hälften så mycket som en mans. Hon ärver bara hälften så mycket som en man. Hon har inte rätt at skilja sig men mannen har rätt att skilja sig. Koranen uppmanar mannen att slå kvinnan. Imamer lär bara att om du slår din fru så slå henne inte så hårt att det lämnar blåmärken efter. Om en kvinna blir våldtagen så kan hon stenas för att hon lät sig våldtas osv. Islam är sannerligen inte ingen fredens religion, tvärtom är det en våldets religion.

Det är bara det att det är två ansikten. I koranen står det också uttryckligen att förbund som sluts med kristna och judar behöver inte hållas. Men, det sista angreppet mot Israel, slutar med att Jerusalem blir som Sa. 12:3 säger en lyftes sten för alla. Så kommer Jesus och sätter sina fötter på oljeberget och avgör striden, då skall de se upp till honom som de har stungit och fråga vad är det för märken du har på din kropp och han skall svara dem har jag fått därhemma hos mina närmaste. Så skall hela Israel dvs den tredjedel som är kvar på en enda dag bli frälst.

Det finns ett antal kungar att välja på kungen av nordriket, kungen av sydriket konungarna från öster, men så finns det också en annan kung, nämligen konungarnas kung och Herrarnas Herre. Låt oss välja honom till att sita på vårt hjärtas tron.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 

Här nedan hittar du en del av de budskap jag förmedlat framför allt i församlingen Agape i Göteborg.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now